Halländska socknar – Fagered

Fagereds socken utgör en gränsbygd till Västergötland och det gamla Sverige. Om namnets betydelse säger såväl Johan Kalén som Jöran Sahlgren att namnet kommer av ”den fagra (vackra) röjningen”, var då denna fanns? Namnformerna har växlat: Fagraryth under 13 och 1400-talen och Fauröd under 1500-talet. Sedan Halland blev svenskt har namnformen varit Fagered med olika … Läs mer

Halländska socknar – Långaryd

Äldre historia Långaryds socken är en av de fem smålandssocknar som överfördes till Hallands län vid kommunreformen 1974. Trakten tros vara bebyggd ungefär vid övergången mellan äldre och yngre stenålder och då utmed Nissan som rinner rakt igenom hela den tre mil långa socknen. De flesta fornminnena är dock daterade till bronsålder. Långaryd tillhör Västbo … Läs mer

Halländska socknar – Skällinge

av Kent Sjöberg, ordf. i Skällinge hembygdsförening Skällinge ligger i Varbergs kommun, ca 2 mil öster om Varberg, just där slättbygden övergår till skogsbygd. Idag bor här ca 1000 personer. De flesta har sin utkomst inne i Varberg, men ett antal småindustrier finns bl.a. Östergrens och Beta pedagog. Här finns skola, bank, post och affär … Läs mer

Halländska socknar – Snöstorp

av Ture Gustavsson Sockennamnet Snöstorp är lånat från kyrkbyn med samma namn. Namnet har under seklernas lopp ändrat stavning och uttal, inte minst efter att ha fått ny nationalitet. Så tillexempel stavades namnet Snidstrup 1595. Jöran Sahlgren anser att första ledet kan vara ett mansbinamn: Snidh(er) eller Snedh(er), en sned person. Bygden har gamla krigiska anor, … Läs mer

Halländska socknar – Veinge

av Bertil Nilsson, Veinge Veinge och Tjärby har varit pastorat sedan urminnes tider, men 1998 blev de en församling som heter Veinge-Tjärby församling. Jag kommer här att skriva om gamla Veinge. Kyrkan i Veinge är sedan 1100-talet, den är ca 800 år. Det blir ungefär 25 generationer som levt och dött under den tiden. Tanken svindlar … Läs mer

Halländska socknar – Älvsåker

En liten socken i norra Halland, av Ingun Adolfsson. Älvsåkers socken, som numera ingår i Kungsbacka kommun, är den nordöstligaste socknen i Hallands län, dock inte i landskapet Halland, dit även den norra grannsocknen Lindome skall räknas. Namnet Älvsåker Sockennamnet Älvsåker stavades tidigare, och ända in i vårt århundrade, Elfsåker. Ännu äldre namnformer är t.ex. Elzhager … Läs mer

Halländska socknar – Östra Karup

Av Stig Edenfur Östra Karups socken tillhör landskapet Halland men Kristianstads län. Socknen ligger till större delen på Hallandsåsens nordsluttning, men socknens tätast befolkade del är den relativt smala remsa slättbygd, som utbreder sig från åsens fot till Stensån, som bildar sockengräns norrut. Socknens yta utgör knappt 44 kvadratkilometer. Befolkningstalet har varierat kraftigt. År 1866 … Läs mer