Medlemsportalen

En medlemsförmån som ger dig tillgång till ett antal databaser bl a Hallandsbefolkning. Vi kommer efter hand att publicera våra medlemstidningar, böcker, antavlor, avskrifter mm.

Hallands Befolkning

Vi skriver av Hallands kyrkoböcker och publicerar dem i en databas på Medlemsportalen. Vårt långsiktiga mål är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Halland som inte är sekretesskyddade ska registreras för perioden 1600-talet till 1900-talet.

Gravstensinventeringen

Rädda vårt kulturarv – dokumentera gravstenar!
Hjälp oss att rädda gravstenarnas information till framtiden! Det gör du genom att dokumentera dem i Gravstensinventeringen!