Vi värnar om din personliga integritet

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på. Vi gör allt vi kan för att skydda dina uppgifter från obehöriga och värna om din integritet. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) .