Hallands Släktforskarförening – sprider ljus över historien

Facebook

2 dagar sedan

Bland vykorten vi fick fanns ett vykort från Sundsholms Sanatorium, och då undrar man (jag) var låg det? Nuförtiden kan man hitta all information på Internet, så Wikipedia skriver: Sundsholms sanatorium var ett sanatorium i Mahult i Breared som invigdes i september 1907.

Initiativtagare var med. lic. Victor Berglund som 1903 öppnat privatpraktik i Halmstad. Han köpte 1906 Sundsholms egendom för att där uppföra ett sanatorium som ett led i kampen mot tuberkulos. Sundsholms egendom, som även anges som herrgård, var byggd omkring 1880 och blev nu ett annex till sanatoriebyggnaden. Ritningarna utfördes av arkitekt Per Lennart Håkanson i Halmstad. Aktieteckning utfördes och 1907 kunde sanatoriet invigas av landshövding Axel Asker. Föreståndarinna, sjuksköterska och övrig personal anställdes. Det fanns ett 20-tal vårdplatser. Ur kommunikationssynpunkt var läget gott med bara några minuters färdväg från Mahults station längs Halmstad-Bolmens järnväg. Luften ansågs hälsobringande i skogsbygden nära Töddesjöns strand. Bolaget övertog markköpet från Berglund. Emellertid blev beläggningen sämre än förväntat och bolaget redovisade förlust och gick i likvidation 1916.

En av sanatoriets första patienter var litteraturhistorikern Albert Nilsson. Sommaren 1909 vistades konstnären Isaac Grünewald där. Poeten Leon Larsson vistades där 1910.

Sundsholm ändrades 1916 till vårdhem och döptes om till Örnås sommar- och vintersanatorium. Verksamheten visade sig vara fortsatt svår att få lönsam och Sundsholm genomgick skiftande öden som pensionat. Träbyggnaden brann ner 19 mars 1950 varigenom pensionatsverksamheten upphörde. Herrgårdsbyggnaden, som hade byggts före sanatorieverksamheten, finns kvar.

Våren 1922 avled Berglund själv i tuberkulos, 45 år gammal. Han fick sin grav på Breareds kyrkogård.

Området omges idag av Sundsholms naturreservat.

Intressant! Och då måste man ju bara kolla gravstenen. Finns med i Gravstensinventeringen! Inventerat av Margot och Håkan Westerlund.
... Läs merSe mindre

6 dagar sedan

Det kom en medlem med två album med gamla vykort från början av 1900-talet! Mest Halmstad, Falkenberg och Vessigebro. Kolla kortet med "Grattlatjon på födelsedagen"!! ... Läs merSe mindre

1 vecka sedan

Sommarrea på FamilyTreeDNA.
59 dollar eller ca 520 kronor för FamilyFinder.
Föreningen säljer tomma kit. Kostar 80 kronor.
Förtydligande:
Du betalar 59 dollar till FTDNA och 80 kr till föreningen

mailchi.mp/familytreedna/summer-sale-2020-announcment?e=a093d1bcee
... Läs merSe mindre

1 vecka sedan

Idag har vi haft vår första släktforskarhjälp via Internettjänsten Zoom. Dagens ämne blev bouppteckningar. Gert guidade oss genom Digitala Forskarsalen, Arkiv Digital och vår Medlemsportalen för att hitta bouppteckningarna. Mycket nyttig information! Något speciellt ämne du vill veta mer om? Meddela kansliet, så kan det bli nästa ämne i släktforskarhjälpen via Zoom! ... Läs merSe mindre

2 veckor sedan

Behöver du hjälp?
Måndagen den 3 augusti kl 10-12 kommer vi göra ett försök att erbjuda släktforskarhjälp via zoom. Vill du prova detta och har något du vill ha hjälp med så passa på! Skicka din frågeställning, e-postadress och telefonnummer till kansliet, e-post info@hallandsslaktforskare.se senast fredagen den 31 juli. I retur får du en länk och vilken tidpunkt som är aktuell för dig. Välkommen att testa detta nya system!
... Läs merSe mindre

Böcker till försäljning

Förteckningen över de böcker som föreningen har till försäljning.

Mantalslängder

När kyrkoarkiven inte finns, eller tiden före husförhörslängderna, kan detta vara en guldgruva för dig som forskare. Möjligheten att kunna följa en gård eller släkt årsvis framåt hjälper dig att skriva din egen unika personhistoria.Det här är våra samarbetspartners