UPPDATERINGAR AV HALLANDS BEFOLKNING OCH EMIGRANTDATABASEN

Under helgen har uppdatering skett av Hallands befolkning och emigrantdatabasen.Hallands befolkning har fått drygt 80 000 nya poster fördelat på 22 olika socknar. Halmstads och Falkenbergs kommuner är i stort sett färdiga.Mindre kompletteringar kommer att göras i Söndrum, Eftra och Älvsered.På vår hemsida finns en rubrik som heter ”släktforskningshjälp” under denna rubrik finns ”Hallands församlingar”. … Läs mer

ÅRSMÖTE 21 MARS FRAMFLYTTAT

OBS! På grund av rådande omständigheter är årsmötet framflyttat. Vi återkommer om nytt datum. … Läs mer

Nya ”loppisböcker” till försäljning

Vi får årligen en mängd bokgåvor från våra medlemmar. En hel del av dessa är dubbletter och säljs på vår populära ”bokloppis”.Under ”Böcker till försäljning” kan du länka dig fram till en ny uppdaterad lista. Kontakta Gun på vårt kansli om du hittar något spännande som du vill köpa. Vi kan eventuellt ta med böcker … Läs mer

Gåvor och inköp 2019

Under 2019 har föreningens bibliotek utökats med en hel del böcker. Vi tackar för alla gåvor vi fått från våra medlemmar. Se en förteckning över de nya böckerna här…. Läs mer

Nytt halländskt släktforskargodis – snart i brevlådan

Familjekonflikter, barnamord och förbjuden kärlek! Det kunde vara hämtat från någon av de halländska dagstidningarna av idag, men det inträffade i 1800-talets fattiga Halland, och du kan läsa om det i vår tidning Hallandsfarares information. Regelbundet – som en klocka som tryggt slår sina slag – dimper tidningen ner i våra medlemmars brevlådor, full av … Läs mer

Swish

Använd gärna swish vid betalning till Hallands Släktforskarförening. Vi har swish-nummer 123 65 52 780 . Eller skanna QR-koden så kommer uppgifterna in direkt…. Läs mer

Stort intresse för släktforskning

På Stadsbiblioteket i Halmstad hade en hel del intresserade samlats under Släktforskningens dag – lördagen den 18 januari. Släktforskarhjälparna hade fullt upp med att visa och svara på frågor och ibland blev det till och med kö till datorerna. Den annonserade föreläsningen med Stina Loo blev tyvärr inställd på grund av sjukdom. Med kort varsel … Läs mer

Uppstartsmöte i Falkenberg

Hallands Släktforskarförening lever upp till sitt namn med aktiviteter över hela länet. Efter årsskiftet kommer en nybildad grupp att starta upp släktforskaraktiviteter i Falkenberg. Här är en bild från uppstartsmötet den 11 december. Från vänster Mona Blom, Charlotte Lindgren, Majléne Westerlund Panke ordförande Hallands Släktforskarförening, Bengt Nevbäck, Sven Ruhdensjö och Håkan Petersson. Foto: Lars-Gunnar Svensson. … Läs mer

Ny träffpunkt i Kungsbacka

Hallands släktforskarförening har alltid haft goda kontakter med många av länets hembygdsföreningar. Som ni säkert sett är detta samarbete på väg att ytterligare utökas och formaliseras via Halländska hembygdsrådet.Som ett första steg i detta samarbete har vår förening träffat ett avtal med Nordhallands hembygdsförening om att få disponera en lokal inom Nordhallands Hembygdsmuseum.Verksamheten är i … Läs mer

Skapa inlogg till Medlemsportalen

Som medlem i Hallands Släktforskarförening har du fri tillgång till vår Medlemsportal. Den innehåller cirka en miljon halländska uppgifter, som du kan ha mycket hjälp av i din släktforskning. Men först måste du ha ett inlogg till Medlemsportalen. Det skapar du själv! (om du inte redan har gjort det). Gör så här: Gå in på … Läs mer

Halländska gränstrakter

Har du anor i de Halländska gränstrakterna? Kolla då på länkarna till våra grannars hemsidor, så kanske du får hjälp, tips och idéer som tar din släktforskning vidare. Två nya länkar om domböcker uppmärksammas denna gång: Kinds härads dombok: Sökbart register som just nu omfattar åren 1634-1681, men efterföljande år är påbörjade Sunnerbo härads dombok: … Läs mer

Unikt tillfälle!

Hallands Släktforskarförening har fått tillgång till ett antal exemplar av Hallands Landsbeskrifning 1729. Det är fyra tjocka böcker om vardera Fjäre, Halmstads, Laholms och Varbergs fögderi. Böckerna är en systematisk beskrivning av alla halländska gårdar år 1729 och är därmed en guldgruva för oss släktforskare. Vi har dessutom Landshövdingeberättelser från Hallands län 1705–1818. Böckerna finns … Läs mer

Enkät utbildningsbehov

För att bättre tillgodose medlemmarna i Hallands Släktforskarförenings behov, skulle vi vilja få lite feedback från er.
Vänligen klicka på länken nedan och besvara några frågor om utbildningar:
Enkät utbildningsbehov… Läs mer