Vi är över 1500 medlemmar

Hallands Släktforskarförening

Hallands Släktforskarförening är en ideell förening som bildades 1982. Föreningen är verksam för släktforskare i Halland och för dem som arbetar med halländska källmaterial. I årsskiftet 2021-2022 var vi 1416 medlemmar, samt 105 familjemedlemmar spridda över hela landet, några medlemmar finner vi också i Danmark, USA och Kanada. Hallands Släktforskarförening, tidigare Hallands Genealogiska Förening, är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Föreningens verksamhetsidé

  • att utveckla halländsk släktforskning
  • att sprida kunskap om och skapa intresse for släktforskning
  • att bidra till att bevara det halländska kulturarvet i bild och skrift

Föreningen vill

  • förbättra villkoren för släktforskning genom att göra släktforskarnas källmaterial mer tillgängligt genom avskrifter, register etc och verka för goda forskningsmöjligheter i berörda institutioner
  • samarbeta med biblioteken så att de kan erbjuda bästa möjliga förutsättningar för släktforskama
  • ge möjlighet till erfarenhetsutbyte släktforskare emellan genom olika arrangemang
  • aktivt verka för att lokal verksamhet finns inom varje kommun i Halland

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Föreningens stadgar

För den ideella föreningen, Hallands Släktforskarförening. Föreningen är bildad den 21 april 1982. Föreningens stadgar är omarbetade och senast fastställda 2008.

Läs mer: Föreningens stadgar

Bli medlem
Betala in 200 kr för ett medlemskap på vårt bankgiro 828-3673
Ange namn, adress, tel.nr. och e-postadress
Märk inbetalningen med ”ny medlem”

Bli familjemedlem
Betala in 100 kr för ett medlemskap på vårt bankgiro 828-3673
Ange namn, adress, tel.nr. och e-postadress samt ordinarie medlems namn och medlemsnummer
Märk inbetalningen med ”ny familjemedlem”

Så här gör du