Vi är över 1600 medlemmar

Hallands Släktforskarförening

Hallands Släktforskarförening är en ideell förening som bildades 1982. Föreningen är verksam för släktforskare i Halland och för dem som arbetar med halländska källmaterial. I årsskiftet 2021-2022 var vi 1416 medlemmar, samt 105 familjemedlemmar spridda över hela landet, några medlemmar finner vi också i Danmark, USA och Kanada. Hallands Släktforskarförening, tidigare Hallands Genealogiska Förening, är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Föreningens verksamhetsidé

  • att utveckla halländsk släktforskning
  • att sprida kunskap om och skapa intresse for släktforskning
  • att bidra till att bevara det halländska kulturarvet i bild och skrift

Föreningen vill

  • förbättra villkoren för släktforskning genom att göra släktforskarnas källmaterial mer tillgängligt genom avskrifter, register etc och verka för goda forskningsmöjligheter i berörda institutioner
  • samarbeta med biblioteken så att de kan erbjuda bästa möjliga förutsättningar för släktforskama
  • ge möjlighet till erfarenhetsutbyte släktforskare emellan genom olika arrangemang
  • aktivt verka för att lokal verksamhet finns inom varje kommun i Halland

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Föreningens stadgar

För den ideella föreningen, Hallands Släktforskarförening. Föreningen är bildad den 21 april 1982. Föreningens stadgar är omarbetade och fastställda under 2001, 2008 och 2021.

Läs mer: Föreningens stadgar

Bli medlem
Betala in 250 kr för ett medlemskap. Enklast betalar du via Swish. Du kan även välja bankgiro 828-3673
Ange namn, adress, tel.nr. och e-postadress
Märk inbetalningen med ”Ny Medlem”

Bli familjemedlem
Familjemedlem erlägger reducerad avgift som motsvarar 50 % av ordinarie medlemsavgift. Enklast betalar du via Swish. Du kan även välja bankgiro 828-3673
Ange namn, adress, tel.nr. och e-postadress samt ordinarie medlems namn och medlemsnummer
Märk inbetalningen med ”Ny Familjemedlem”

Så här gör du för att bli medlem