Vi träffas, lyssnar och lär

Föreläsningar i föreningens regi

Släktforskningens dag
Lördagen den 18 januari 2020
Läs om programmet i Halmstad och Varberg här: Släktforskningens dag

DIS-träff
Tema: Hur spara och bevara släktforskningen. På papper eller digitalt på externa minnen, i molntjänster, på internet eller i appar. Hur kommunicera med andra och hur man kan dela med sig.
Lördag 29/2 kl 10–14
Föreningslokalen i Halmstad
Torgny Larsson och Anders Lindberg, DIS-SYD
Föranmälan antingen till Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, tfn 0708-39 79 08
eller till info@hallandsslaktforskare.se, tfn 035-12 82 72
40 kr/person, fika ingår

DNA-café
Torsdag 30/1 och 26/3 kl 18.00–21.00
Försäljning av DNA-kit
Föreningslokalen
Gert Edbertsson
40 kr/person fika ingår

Studiebesök på Kommunarkivet i Halmstad
Onsdag 19/2 kl 14–15
10 deltagare
Adress: Patrikshillsvägen 7, Halmstad

Arkivsök i Hallandsposten
Torsdag 12/3 kl 18.00
Föreningslokalen i Halmstad
Helena von Mentzer, HP
40 kr/person fika ingår

Samtliga kvällsföreläsningar som hålls i eller i anslutning till föreningslokalen i Halmstad börjar kl 18.30 (DNA-caféerna kl 18.00)
Obligatorisk föranmälan till våra föreläsningar/aktiviteter i Halmstad görs via e-post info@hallandsslaktforskare.se eller tfn 035-12 82 72
40 kr/person, fika ingår

Fest och glädje
Lördag 14/3 kl 13
Komedianten, Varberg
Kathinka Lindhe
Fri entré

Samtliga arrangemang i samarbete med Vuxenskolan.