Vi träffas, lyssnar och lär

Föreläsningar i föreningens regi

Planering pågår för olika aktiviteter, men vi vet ännu inte vad som kommer att kunna genomföras.