HSF:s ordföranden sedan starten

Hallands Släktforskarförenings styrelse 2024-2025

Hallands Släktforskarförenings styrelse 2024–2025:
Stående fr v: Bodil Jonasson, Ulla Thorstensson, Ulrika Persson, Ida Nolke, Bengt Everås, Peter Nordell och Torbjörn Nilsson.
Infällt: Hans Lindmark och Pia Svensson.

Ordförande

Ulla Thorstensson

0702-57 28 68

thorstenssonulla@gmail.com

Kassör

Hans Lindmark

0703-62 02 57

h.lindmark@telia.com

Ledamot

Ulrika Persson

0708- 39 31 50

ulrikajumjum@gmail.com

Ledamot

Torbjörn Nilsson

0793-32 56 15

t60039@hotmail.com

Suppleant

Pia Svensson

070-878 04 12

evapiajosefa@gmail.com

Vice ordförande

Bengt Everås

0706-55 70 73

bengteveras@gmail.com

Sekreterare

Bodil Jonasson

0705-83 39 45

bodil.jonasson@outlook.com

Ledamot

Ida Nolke

0701-50 60 60

idanolke@outlook.com

Suppleant

Peter Nordell

0706-46 44 64

nordell.peter@gmail.com

Kanslist

Gun Bergenfelz

035-12 82 72

epost info@hallandsslaktforskare.se