HSF:s ordföranden sedan starten

Hallands Släktforskarförenings styrelse 2019–2020. Från vänster: Per Lundqvist, Gert Edbertsson, Hans-Erik Karlsson, Bengt Everås, Margot Westerlund, Hans Lindmark, Majléne Westerlund Panke, Jan-Olof Arnäs, Lars-Gunnar Svensson och Ulf Josefsson.
Infällda: Lena Burman och Ulla-Britt Petersson.

Ordförande/VU

Majléne Westerlund Panke

Tångrevsvägen 13 A

302 39 Halmstad

tel: 0703-439498

Sekreterare/Aktivitetsgruppen

Hans-Erik Karlsson

Mantalsstigen 1

302 74 Halmstad

tel: 0703-596963

Ledamot

Jan-Olof Arnäs

Näckrosvägen 6

439 71 Fjärås

tel: 0767-635010

Ledamot

Gert Edbertsson

Slättåkravägen 27

31332 Oskarström

tel: 0702-15 87 09

Ledamot

Bengt Everås

Smeavägen 32

305 71 Haverdal

tel: 0706- 55 70 73

Suppleant

Ulla-Britt Petersson

Backasjövägen 15

305 97 Eldsberga

tel: 0705-13 20 68

Vice ordförande/VU

Ulf Josefsson

Bergängsvägen 17 E

302 58 Halmstad

tel: 035-18 87 48

Kassör/VU

Hans Lindmark

Banjovägen 3

302 93 Halmstad

tel: 0703-620257

Ledamot/VU

Lars-Gunnar Svensson

Felix Gränd 4

311 34 Falkenberg

tel: 0703-470352

Ledamot/Aktivitetsgruppen

Margot Westerlund

Paviljongvägen 1

302 91 Halmstad

tel: 035- 354 30

Ledamot

Per Lundqvist

Skånegatan 53

302 36 Halmstad

tel: 0705-65 74 57

Suppleant/Vice sekreterare

Lena Burman

Bergvindsgatan 5

434 54 Kungsbacka

tel: 0702-51 23 44

Kanslist

Gun Bergenfelz

tel: 035-12 82 72

epost info@hallandsslaktforskare.se