HSF:s ordföranden sedan starten

Hallands Släktforskarförenings styrelse 2021–2022.
Från vänster: Margot Westerlund, Lena Burman, Bengt Everås, Majléne Westerlund Panke, Hans Lindmark,
Ulf Josefsson, Per Lundqvist, Gert Edbertsson och Lars-Gunnar Svensson. Foto: Gun Bergenfelz.

Ordförande

Majléne Westerlund Panke

Tångrevsvägen 13 A

302 39 Halmstad

tel: 0703-439498

Ledamot

Gert Edbertsson

Slättåkravägen 27

31332 Oskarström

tel: 0702-15 87 09

Ledamot

Bengt Everås

Smeavägen 32

305 71 Haverdal

tel: 0706- 55 70 73

Sekreterare/Ledamot

Lena Burman

Bergvindsgatan 5

434 54 Kungsbacka

0702-51 23 44

Vice ordförande

Ulf Josefsson

Bergängsvägen 17 E

302 58 Halmstad

tel: 035-18 87 48

Kassör

Hans Lindmark

Banjovägen 3

302 93 Halmstad

tel: 0703-620257

Ledamot

Lars-Gunnar Svensson

Felix Gränd 4

311 34 Falkenberg

tel: 0703-470352

Ledamot

Margot Westerlund

Paviljongvägen 1

302 91 Halmstad

tel: 035- 354 30

Ledamot

Per Lundqvist

Skånegatan 53

302 36 Halmstad

tel: 0705-65 74 57

Kanslist

Gun Bergenfelz

tel: 035-12 82 72

epost info@hallandsslaktforskare.se

Valberedningens ordförande

Margareta Svensson

070-9501082

margareta.svensson52@telia.com

Ledamot valberedningen

Inge Svensson

se ovan

Ledamot valberedningen

Håkan Westerlund

035-354 30

hakmarw@outlook.com