Stöldliga i Halland

av Ingemar Rosengren Under nästan hela året 1857 och ett gott stycke in på 1858 härjade en stöldliga i Himle och Faurås härader. Mer eller mindre allvarligt inblandade var åtminstone ett 20-tal personer av båda könen och brottstillfällena var minst lika många. Ligans medlemmar tycks ha deltagit i de olika stölderna i olika kombinationer, vanligen … Läs mer

En ögonundersökning i Faurås häradsrätt

av Ingemar Rosengren  Vid hösttinget 1735 efterfrågade häradsrätten orsaken till att drängen Jöns Sörensson aldrig betalat några mantalspengar. Nämnden och den närvarande allmänheten betygade då, att han varje gång han därtill varit skyldig infunnit sig vid mantalsskrivningen, och varje gång blivit befriad från att betala, emedan han inte bara har fel på synen utan också … Läs mer

En upprörande tafla ur de fattigas lif

av Sven-Arne Svensson Detta var rubriken på en artikel i tidningen Nordhalland Vestkusten (NHV) 1893 i samband med att en hemmansägare i Drängsereds socken i Halland ställdes inför rätta, misstänkt för att ha misshandlat fattighjonet Gabriel Svensson till döds. ”Målet kastar en mörk slagskugga öfwer det system, efter hwilket fattigvården utgöres inom flere af wåra … Läs mer

Något om legostadgan

I det svenska bondesamhälle i vilket de allra flesta av oss har så många och starka rötter, hade legostadgan – även kallad tjänstehjonstadgan – stor betydelse. Denna stadga var en samling bestämmelser som reglerade förhållandet mellan arbetsgivare och anställd, företrädesvis på landsbygden. Den äldsta legostadgan utfärdades år 1664 och ändrades och utökades därefter ett flertal gånger. Den sista versionen fastställdes 1833 och gällde i tillämpliga delar ända till 1926. … Läs mer

Domboken hjälper till att reda ut släktförbindelser

av Georg Bellviken Våra domböcker innehåller mycket intressant för en släktforskare. Om man än inte får fram så många anfäder, kan man i stället få reda på mycket om folks vardagsliv, om sättet att leva och bo, om vidskepelse och trosföreställningar. Vid gårdsköp kan man ibland få fram intressanta namn, och i samband med arvshistorier … Läs mer

Ett hädelsebrott

av Ingemar Rosengren En dag i slutet av februari 1740 var min mormors farfars mormors morfar Börge Larsson med två hästar och släde på väg från Varbergs stad till sin gård i Knutsböke, Rolfstorps socken. När han fram på eftermiddagen hunnit till Karsagården, en numera försvunnen gård i Grimetons kyrkby, stannade han till där för … Läs mer

Falkenbergare i Australien

av Klas-Göran Stehn Falkenberg Med det här lilla bidraget med anledning av emigrantåret har jag två syften. Dels vill jag berätta lite om mina ”nya” släktingar i Australien, dels vill jag visa att man ibland kan finna sina ”okända” släktingar på ett lite annorlunda sätt. Den minnesgode kan kanske erinra sig att jag en gång … Läs mer

Att rekonstruera försvunna kyrkoböcker och luckor i dem

av Sperling Bengtsson, Särdal Det har ”alltid” funnits tankar om hur luckor i försvunna kyrkböcker (födda, vigda, döda) kan fyllas. Det har stupat på hur oöverskådliga källorna till detta är. Idag finns möjligheter att förverkliga denna dröm. Släkt- och hembygdsforskare har lagt ner mycken tid på att förgäves leta fram godtagbara samband och årtal för … Läs mer

Lite om vår äldre brännvinslagstiftning

av Ingemar Rosengren Sedan länge har jag klart för mig att det bland mina förfäder finns ett par personer som förbrutit sig mot vissa paragrafer i den lagstiftning, som reglerade bruket av brända och destillerade drycker – en hembrännare och en lönnkrögare om sanningen ska fram. Jag skäms inte ett dugg över detta, särskilt som … Läs mer

Drunkningsolyckan i Krogsered

Av Sven-Arne Svensson i Kungsbacka En dramatiska händelsen när Anders Eliasson från Skogsgärde drunknade i Ljungsjön i Krogsered finns beskriven i ”Krogsered – en liten hallandssocken och dess historia” av Sven H. Schough utgiven 1959. Han återger ”reportaget” i dödboken (sägs vara gjort av prosten Per Södervall) och berättar sedan följande, som det säkert talats … Läs mer

Halländska emigrantöden

av Charlotte Lindgren, Falkenberg Prärieblomman För några år sedan fick min man några böcker, som tillhört en släkting bosatt i USA. Alla var på svenska. Efter två generationer fanns det inte längre någon, som kunde läsa dem. Bland dessa böcker fanns ”Prärieblomman, kalender för 1906”. Den innehåller intressanta artiklar av och om svensk-amerikaner, dikter, en … Läs mer

Jon i Slätthult

av Lars Larsson, Borlänge För mer än 30 år sedan läste jag August Bondessons bok ”Skollärare Cronschoughs memoarer”. Nyligen har namnet August Bondesson och hans bok ”Jon i Slätthult” dykt upp några gånger. Då vaknade nyfikenheten, så jag beställde boken på biblioteket. Den måste lånas från Stockholms Stadsbibliotek, då den inte fanns på biblioteket här … Läs mer

Mårtensdöttrarna

av Ingemar Rosengren I smålandssocknen Södra Hestra bodde i slutet av 1700- och början av 1800-talet soldaten Mårten Lind och hans hustru Lucia Jönsdotter. De hade en son som dog samma år han föddes och inte mindre än 6 döttrar. En märkvärdighet med dessa är att alla utom en blev bosatta i Rolfstorp och grannsocknarna … Läs mer

Skulder från Trettioåriga kriget tog 300 år att återbetala

av Charlotte Lindgren Några av oss, som söker i de halländska arkivalierna, har kanske stött på ”det Tripska godset” och undrat vad som egentligen menas med det. Under Trettioåriga kriget blev Gustaf II Adolf och de, som fortsatte kriget efter hans död 1632, tvungna att värva utländska soldater. Rotesoldaterna, som inte var värvade, kunde nog … Läs mer

Straff i gångna tider

av Ingemar Rosengren Referat av ett intressant föredrag Vid vår förenings höstmöte nyligen höll Ulf Andersson, arkivarie vid Landsarkivet i Göteborg, ett föredrag betitlat Straff i gångna tider. Ser man det i stort handlade det om olika straffformer, i synnerhet kroppsstraff och dödsstraff, och deras beroende av samhällsutvecklingen från äldsta tid till slutet av 1800-talet. … Läs mer

Tragisk händelse vid bröllop

av Sven-Arne Svensson, Kungsbacka 13 maj 1750 var det bröllop i Strättebo i Gunnarps socken. Dottern i gården Britta Jacobsdotter gifte sig med Måns Knutsson från grannbyn Barslida i Gryteryds socken (F). I samband med detta bröllop inträffade följande händelse, som den finns beskriven i Södra Hestras (F) begravningsbok: ”1750 d. 13 Maj begrofs i … Läs mer