Tragisk händelse vid bröllop

av Sven-Arne Svensson, Kungsbacka

Bild från Sven Johansson

13 maj 1750 var det bröllop i Strättebo i Gunnarps socken. Dottern i gården Britta Jacobsdotter gifte sig med Måns Knutsson från grannbyn Barslida i Gryteryds socken (F). I samband med detta bröllop inträffade följande händelse, som den finns beskriven i Södra Hestras (F) begravningsbok:

1750 d. 13 Maj begrofs i tysthet unge dr. Swen Persson på Boda (Storgårds) torp, som då war i tienst i Skifwebo, Gryteryds Sohn, och wid det tillfylle, at han d. 13 ejusdem hade hämtat en häst ifrån Strettebo, i Gunnarps Sohn, hvarest war bröllop samma dag och när (riden) ett litet stycke, ifrån Strettebo i dess gierde, fanns han straxt therefter utaf andra efterkommande i slikt ährende, affallen och liggande på släta jorden, samt hållande bethetygelen i then ena handen, då hästen togs ifrån honom af Anders Knutsson i Barslida, och han lämnades ther qwarliggande: hvarefter när han then andra dagen tillsågs war han in agona mortis och upgaf genast therefter andan, utan att man, efter noga undersökning, kunde få någon vidare besked om thes död, och ordsaken thertill. (….) 24 åhr, 2 månader och 2 weckor.

Man kan ställa sig frågan varför man lät Sven ligga kvar. Hade han först varit i bröllopsgården och blivit trakterad och kanske berusad och av den anledningen fallit av hästen? De som fann honom och tog hand om hästen, tydligen viktigare än människan, var också bröllopsgäster. Anders Knutsson var brudgummens bror. Kanske sa de: ”Ligg nu här och nyktra till, så kan du hämta hästen senare”, och glömde sedan bort honom. Eller var de själva så påverkade av bröllopsdryckerna, att de missbedömde en svårt sjuk eller skadad människa? Dagen efter tycks de drabbats av eftertanke: ”Kanske vi skulle se hur det har gått för drängen, som föll av hästen ute på gärdet”. Upptäckten måste ha blivit en mycket obehaglig överraskning.

Det äktenskap som följde på bröllopet blev ganska kortvarigt. Två söner föddes, den förste knappt sju månader efter vigseln. I april 1758 omkom Måns efter att ha fallit ner från ett träd ”dödh af ett fall ur ett Boketrä”. Änkan Britta gifte följande år om sig med Jonas Svensson från Burseryd. De uppnådde båda hög ålder. Britta dog 1808 77 år gammal och Jonas 1820 91 år gammal.

Nämnas kan också att Måns och Anders Knutsson var bröder till min farfars farfars mormor Karin.