Mantalslängder i Halland

Jämfört med andra län är Halland väl försett med mantalsländer, de är så gott som kompletta från mitten av 1600-talet. Vi vill gärna framhålla mantalslängderna som en mycket värdefull källa som till stor del kan ersätta husförhörslängderna som är väldigt fåtaliga i Halland under 1700-talet. Från ungefär 1750 finns i Hallands mantalslängder ofta antecknat alla … Läs mer

Landshövdingeberättelser

Bönder, herremän, soldater, präster, lotsar, postknektar och förbrytare… Ett myller av människor och händelser i stort och smått passerar revy i denna faktaspäckade volym om vardagslivet i Halland under drygt ett århundrade, från 1705 till 1818. Här kan man läsa det mesta om tillståndet i länet, om strandade fartyg, ryska krigsfångar och indelningen av båtsmän. … Läs mer

Information om halländskt material på Rigsarkivet i Köpenhamn

På denna sida har vi sammanställt en del av det material som finns bevarat från Hallands danska tid före 1645. Lensregnskaberne där de halländska mantalslängderna ingår har digitaliserats och finns fritt tillgängliga på Rigsarkivets hemsida. På sidan ”Halland under dansktiden” har vi noggrant sammanställt relevant information för att göra det smidigt för alla som är … Läs mer

Halländska minnestavlor

Här publiceras en inventering av minnestavlor i Halland. Alla personuppgifter granskas mot kyrkoböcker och andra arkivalier. Vad är en minnestavla? En minnestavla är en konstnärligt utformad bild, avsedd för hemmet, som man förr i tiden lät tillverka i samband med olika bemärkelsedagar i familjen. De användes i vissa delar av vårt land när man skulle … Läs mer

Skattelängder i Halland

av Sven Johansson, Halmstad Halland efter 1645 TiondelängderKan finnas från 1500-talet till ca 1720. Innehåller uppgifter om ägare/brukare av gårdar och den del av tiondet som gick till Kronan. Dessa kan ibland ge bättre upplysning om brukare än jordeböckerna. Det ingår inga fastigheter inom städerna i dessa längder, för dem finns skattelängder inom respektive stads … Läs mer

Hallands Landsbeskrivning 1729

Hallands Landsbeskrivning 1729 är en nära 4000 sidor lång systematisk redogörelse för gårdar på den halländska landsbygden. För varje socken lämnas dessutom en kort allmän beskrivning. De fyra originalvolymerna ingår i Hallands landskontors arkiv och förvaras i Lunds landsarkiv. Hallands Landsbeskrivning 1729 är en för Sverige unik källa som har varit svårtillgänglig eftersom den är … Läs mer