Information om Hallands Befolkning

Vårt långsiktiga mål är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Halland som inte är sekretesskyddade ska registreras för perioden 1600-talet till 1900-talet. Det generella sekretesskyddet är 70 år men undantag kan göras. En stor del av Hallands kyrkoböcker är avskrivna, vill du veta status för de församlingar du forskar i kan du … Läs mer

Historien om Hallands Befolkning

Det som idag heter Hallands befolkning började för över 30 år sedan under namnet ”projekt Claes”. Initiativtagare till det projektet var Föreningen DIS som tagit fram ett dataprogram för registrering av kyrkoböcker. På 1980-talet var det inte så vanligt att man hade en dator hemma och det fanns varken operativsystemen Windows eller DOS och inga … Läs mer