Information om Hallands Befolkning

Foto från Sven Johansson

Vårt långsiktiga mål är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Halland som inte är sekretesskyddade ska registreras för perioden 1600-talet till 1900-talet. Det generella sekretesskyddet är 70 år men undantag kan göras.

En stor del av Hallands kyrkoböcker är avskrivna, vill du veta status för de församlingar du forskar i kan du gå till församlingssidorna.

Vi behöver också hjälpas åt att bli klara med de församlingar som saknas, om du kan tänka dig att hjälpa till med en avskrift vill vi att du kontaktar oss så får du hjälp att komma igång.

För församlingar där kyrkoböcker saknas har ersättningskällor använts i den mån det finns.
Charta sigillata är en skatt på lysning för bröllop som fanns 1733-1748. Den har använts som ersättningskälla för saknade vigselböcker.
Flyttattester, flyttlängder, bouppteckningar och mantalslängder har använts som källa i församlingar som saknar kyrkoböcker. Källan är alltid angiven i kyrkoboksnotisen.

Ambitionen är att avskrifterna skall göras bokstavstroget mot kyrkoboksoriginalen men så är lång ifrån fallet. Uppgifterna i Hallands Befolkning kan inte användas som källa i släktutredningar, uppgifterna skall alltid kontrolleras mot originalböckerna och dessa skall anges som källa.

En bra källa för att lära sig mer om det svenska kyrkobokssystemet finns på DDSS som är Landsarkivet i Lunds databas över skånska kyrkoböcker.

En detaljerad information över innehållet i denna databas finns på Hallands Släktforskarförenings hemsida under rubriken Släktforskningshjälp – församlingar.

Databasen kommer att uppdateras minst en gång per år med nya avskrifter. Senaste uppdateringen gjordes i februari 2019.