Historien om Hallands Befolkning

Foto från Sven Johansson

Det som idag heter Hallands befolkning började för över 30 år sedan under namnet ”projekt Claes”. Initiativtagare till det projektet var Föreningen DIS som tagit fram ett dataprogram för registrering av kyrkoböcker. På 1980-talet var det inte så vanligt att man hade en dator hemma och det fanns varken operativsystemen Windows eller DOS och inga persondatorer. Det skulle också dröja ytterligare 10 år innan Internet började bli allmänt tillgängligt.

Programmet för registrering fanns till en början för ABC 80 och Ericsson Step One. Eftersom så få släktforskare hade dator hemma var projektets mål att dataregistrera vigselböcker och sedan skriva ut dem och tillgängliggöra dem i tryckta häften. 1987 var jag den enda i Hallands Genealogiska Förening som hade dator hemma och som börjat använda den för släktforskning. Jag tyckte projekt Claes lät spännande och den första vigselboken jag skrev av var Årstad, den valdes för att den var liten vigselbok, kyrkoböckerna börjar först 1813 och slutade 1860. På 1980-talet fick man läsa kyrkoböcker via Videolog och rullfilm, all filmning av kyrkoböcker avslutades 1860 så det var endast 47 år att skriva av.

I Halland fick vi så småningom fler medlemmar som började skriva av vigselböcker, de som inte hade egen dator skrev på papper och dataregistreringen skedde i efterhand av någon som hade tillgång till dator. I början på 1990-talet när Sperling Bengtsson började bli klar med avskriften av Hallands landsbeskrivning skaffade han sig också en dator. Han såg möjligheterna med att använda dator i släktforskningen, men det var ett stort steg för honom att lära sig använda en dator, men det gick bra och han fick ganska snabbt tillräcklig kunskap för att kunna börja registrera kyrkoböcker vilket var det han ville använda datorn till. Han var mycket produktiv och skrev av kyrkoböckerna för flera församlingar.

I marsnumret 1991 av Hallandsfararen skrevs om de första registren för Halland och det var vigselböckerna för Källsjö, Rävinge, Slöinge och Årstad. Dessa kunde beställas som utskrivna i häften eller på diskett. Ett år senare finns 17 församlingar klara och efterhand som datorer blir vanligare gick arbetet snabbare. Men först till föreningens 20-årsjubileum 2002 var vigselregister för alla Hallands församlingar fram till 1860 klara och en CD kunde ges ut med 95 000 vigselnotiser. Den första CD:n med namnet Hallands befolkning blev sedan klar till Släktforskardagarna i Halmstad 2007, den innehöll 283 000 poster. Nästa version kom 2011 och innehöll 538 000 poster. 2017 fick föreningen en Internetbaserad version som är tillgänglig på Medlemsportalen som vi planerar att uppdatera en gång om året. I mars i år kom den senaste uppdateringen, nu innehåller Hallands Befolkning 1 322 000 poster.

Sven Johansson