Slöinge SCB 138206

Slöinge församlingssida

  • Pastorat: -1564 Eftra, 1564-1971 Slöinge och Eftra, 1972- Slöinge, Eftra, Årstad, Asige och Abild
  • Härad: Årstad
  • Fögderi: Halmstad
  • Kommun: Falkenberg
Slöinge kyrka.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar  
Ingår i Hallands Befolkning 2023
Husförhörslängdbörjar 1790
Födelsebok       1690-19911690-1934
Vigselbok         1690-19911690-1950
Dödbok        1690-19911690-1935

Hembygdsböcker
Stenström Nils G., Slöinge och Eftra socknar 1600-1870. En kulturgeografisk studie. 1945
Guno Haskå.  Släkten Stenström från Halland. 1996

Ort och gårdsnamnsregister för Slöinge

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Slöinge i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
ÅrstadSlöingeBergagård1Fr1
ÅrstadSlöingeBoarp1Fr1/2Toresgård
ÅrstadSlöingeBoarp2Fr1Arvidsgård
ÅrstadSlöingeBoarp3Sk1Per Matsgård
ÅrstadSlöingeBoarp4Kr
ÅrstadSlöingeBoarp5Kr
ÅrstadSlöingeBroen1Fr1/2
ÅrstadSlöingeBänarp1Sk1/4Andersgård
ÅrstadSlöingeBänarp2Per Jönsgård
ÅrstadSlöingeBänarp3Sk1/4Götarsgård
ÅrstadSlöingeBänarp4Sk1/4Bänarp 2:1+3:2
ÅrstadSlöingeBärte1Fr1/2Anderssgård
ÅrstadSlöingeBärte Kvarn2Sk1/5Toresgård
ÅrstadSlöingeGåsabol1Sk1/8
ÅrstadSlöingeHunnakull1Sk1/8
ÅrstadSlöingeKräinge1Sk3/4
ÅrstadSlöingeKräinge2Sk1/4Nils JonsgårdNr 1 ?
ÅrstadSlöingeKräinge3Sven AndersgårdNr 2 ?
ÅrstadSlöingeLundby1Sk1Per Bengtsgård
ÅrstadSlöingeLundby2Sk1/2Jöns Bengtsgård
ÅrstadSlöingeLundby3Sk7/20Nils Månsgård
ÅrstadSlöingeLundby4Sk1/02Mossagård
ÅrstadSlöingeLundby5Kr
ÅrstadSlöingeOktorp1Fr1Olofsgård
ÅrstadSlöingeOktorp2Sk1Lars Helgesgård
ÅrstadSlöingeOktorp3KrÄng
ÅrstadSlöingePerstorp1Sk7/20Olofsgård
ÅrstadSlöingePerstorp2Sk1Per Nilsgård
ÅrstadSlöingeSlöinge1Sk7/20BengtsgårdBäckagård
ÅrstadSlöingeSlöinge2Fr1GudmundsgårdBäckagård
ÅrstadSlöingeSlöinge3KrÄng
ÅrstadSlöingeSlöinge4Fr1/3Jöns Nilsgård
ÅrstadSlöingeSlöinge5Sk1Per Bengtsgård
ÅrstadSlöingeSlöinge6Kr1Prästgård
ÅrstadSlöingeSprottarp1Sk1/4
ÅrstadSlöingeStenstorp1Fr1/2Eskilsgård
ÅrstadSlöingeStenstorp2Sk3/10Per Jönsgård
ÅrstadSlöingeStenstorp3Fr1/2Persgård
ÅrstadSlöingeStenstorp4Sk1/2Hans Brunsgård
ÅrstadSlöingeStenstorp5Sk3/4Knappagård
ÅrstadSlöingeSällora1Fr1Per Persgård
ÅrstadSlöingeSällora2Sk2/3Nils Larsgård
ÅrstadSlöingeToarp1Sk1Bengt Hansgård