Övraby SCB 138018

  • Pastorat: -1563 Övraby och Halmstad, 1563-1961 Halmstad
  • Härad: Halmstad
  • Fögderi: Halmstad
  • Kommun: Halmstad
Övraby kyrkoruin.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
Sperlingsholms kapell.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängd börjar 1814
Födelsebok        1711-19911849-1936
Vigselbok         1711-19911850-1936
Dödbok        1711-19911849-1936

Övraby födda 1711-1725 ingår i Halmstad CI:1
Övraby födda 1726-1749 ingår i Halmstad CI:2
Övraby födda 1750-1773 ingår i Halmstad CI:3
Övraby födda 1773-1786 ingår i Halmstad CI:4
Övraby födda 1787-1806 ingår i Halmstad CI:5
Övraby födda 1806-1820 ingår i Halmstad CI:6
Övraby födda 1821-1841 ingår i Halmstad CI:7
Övraby födda 1842-1848 ingår i Halmstad CI:8
Övraby vigda 1711-1725 ingår i Halmstad CI:1
Övraby vigda 1726-1749 ingår i Halmstad CI:2
Övraby vigda 1750-1773 ingår i Halmstad CI:3
Övraby vigda 1773-1787 ingår i Halmstad CI:4
Övraby vigda 1787-1805 ingår i Halmstad CI:5
Övraby vigda 1806-1820 ingår i Halmstad CI:6
Övraby vigda 1821-1841 ingår i Halmstad CI:7
Övraby vigda 1842-1860 ingår i Halmstad CI:8
Övraby döda 1711-1725 ingår i Halmstad CI:1
Övraby döda 1726-1749 ingår i Halmstad CI:2
Övraby döda 1750-1773 ingår i Halmstad CI:3
Övraby döda 1773-1787 ingår i Halmstad CI:4
Övraby döda 1787-1805 ingår i Halmstad CI:5
Övraby döda 1806-1820 ingår i Halmstad CI:6
Övraby döda 1821-1841 ingår i Halmstad CI:7
Övraby döda 1842-1860 ingår i Halmstad CI:8

Hembygdsböcker

Ort och gårdsnamnsregister för Övraby

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Övraby i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HalmstadÖvrabyFotstad1F1Nils Hansgård
HalmstadÖvrabyFotstad2F1Erik Johansgård
HalmstadÖvrabyFotstad3F1Bengt Hansgård
HalmstadÖvrabyFotstad4F1Mårten Nilsgård
HalmstadÖvrabyFotstad5F1/2Lars Nilsgård
HalmstadÖvrabyHalmstadKronokvarn
HalmstadÖvrabyKlackerupSe Sperlingsholm
HalmstadÖvrabyKårarp1S1Hans Persgård
HalmstadÖvrabyMurarhusetTorp
HalmstadÖvrabyPråmhuset
HalmstadÖvrabySkahals1Per PersgårdSe Vrangelsro
HalmstadÖvrabySkintanStruket
HalmstadÖvrabySperlingsholm1F4Säteri
HalmstadÖvrabyVrangelsro1F1JohansgårdÖvraby
HalmstadÖvrabyVrangelsro2F1/2
HalmstadÖvrabyVrangelsro3F1/2Skahals
HalmstadÖvrabyÄlvasjö1F5/6Eskil Hansgård
HalmstadÖvrabyÄlvasjö2F1/3Nils Mårtensgård
HalmstadÖvrabyÄlvasjö3F5/6Bengt Nilsgård
HalmstadÖvrabyÄlvasjö4F5/6Jakob Larsgård
HalmstadÖvrabyÄlvasjötorp1FTorp