Övraby SCB 138018

  • Pastorat: -1563 Övraby och Halmstad, 1563-1961 Halmstad
  • Härad: Halmstad
  • Fögderi: Halmstad
  • Kommun: Halmstad
Övraby kyrkoruin.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
Sperlingsholms kapell.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2019
Husförhörslängd börjar 1814
Födelsebok        1711-19911849-1936
Vigselbok         1711-19911850-1936
Dödbok        1711-19911849-1936

Övraby födda 1711-1725 ingår i Halmstad CI:1
Övraby födda 1726-1749 ingår i Halmstad CI:2
Övraby födda 1750-1773 ingår i Halmstad CI:3
Övraby födda 1773-1786 ingår i Halmstad CI:4
Övraby födda 1787-1806 ingår i Halmstad CI:5
Övraby födda 1806-1820 ingår i Halmstad CI:6
Övraby födda 1821-1841 ingår i Halmstad CI:7
Övraby födda 1842-1848 ingår i Halmstad CI:8
Övraby vigda 1711-1725 ingår i Halmstad CI:1
Övraby vigda 1726-1749 ingår i Halmstad CI:2
Övraby vigda 1750-1773 ingår i Halmstad CI:3
Övraby vigda 1773-1787 ingår i Halmstad CI:4
Övraby vigda 1787-1805 ingår i Halmstad CI:5
Övraby vigda 1806-1820 ingår i Halmstad CI:6
Övraby vigda 1821-1841 ingår i Halmstad CI:7
Övraby vigda 1842-1860 ingår i Halmstad CI:8
Övraby döda 1711-1725 ingår i Halmstad CI:1
Övraby döda 1726-1749 ingår i Halmstad CI:2
Övraby döda 1750-1773 ingår i Halmstad CI:3
Övraby döda 1773-1787 ingår i Halmstad CI:4
Övraby döda 1787-1805 ingår i Halmstad CI:5
Övraby döda 1806-1820 ingår i Halmstad CI:6
Övraby döda 1821-1841 ingår i Halmstad CI:7
Övraby döda 1842-1860 ingår i Halmstad CI:8

Hembygdsböcker

Ort och gårdsnamnsregister för Övraby

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i 3 delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HalmstadÖvrabyFotstad1F1Nils Hansgård
HalmstadÖvrabyFotstad2F1Erik Johansgård
HalmstadÖvrabyFotstad3F1Bengt Hansgård
HalmstadÖvrabyFotstad4F1Mårten Nilsgård
HalmstadÖvrabyFotstad5F1/2Lars Nilsgård
HalmstadÖvrabyHalmstadKronokvarn
HalmstadÖvrabyKlackerupSe Sperlingsholm
HalmstadÖvrabyKårarp1S1Hans Persgård
HalmstadÖvrabyMurarhusetTorp
HalmstadÖvrabyPråmhuset
HalmstadÖvrabySkahals1Per PersgårdSe Vrangelsro
HalmstadÖvrabySkintanStruket
HalmstadÖvrabySperlingsholm1F4Säteri
HalmstadÖvrabyVrangelsro1F1JohansgårdÖvraby
HalmstadÖvrabyVrangelsro2F1/2
HalmstadÖvrabyVrangelsro3F1/2Skahals
HalmstadÖvrabyÄlvasjö1F5/6Eskil Hansgård
HalmstadÖvrabyÄlvasjö2F1/3Nils Mårtensgård
HalmstadÖvrabyÄlvasjö3F5/6Bengt Nilsgård
HalmstadÖvrabyÄlvasjö4F5/6Jakob Larsgård
HalmstadÖvrabyÄlvasjötorp1FTorp