Eldsberga SCB 138007

Eldsberga församlingssida

  • Pastorat: -1961 Eldsberga och Tönnersjö, 1962- Eldsberga, Tönnersjö och Trönninge
  • Härad: Tönnersjö
  • Fögderi: Laholm
  • Kommun: Halmstad
Eldsberga kyrka.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar  
Ingår i Hallands Befolkning 2023
Husförhörslängdbörjar 1760
Födelsebok       1765-19911765-1935
Vigselbok         1765-19911765-1961
Dödbok        1765-19911765-1935

Hembygdsböcker
Andersson Erik, Den gamla Eldsbergabygden, 1974.

Ort och gårdsnamnsregister för Eldsberga

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Eldsberga i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
TönnersjöEldsbergaBrunskog1Fr1Per Torbjörnsgård
TönnersjöEldsbergaBrunskog2Fr1Bengt Nilsgård
TönnersjöEldsbergaBrunskog3Fr1Nils Smedsgård
TönnersjöEldsbergaDjäknebol1Kr1/4
TönnersjöEldsbergaEldsberga1Fr1/2Nils Åkesgård
TönnersjöEldsbergaEldsberga2Fr1/2Olof Persgård
TönnersjöEldsbergaEldsberga3Fr1/2Sven Bengtsgård
TönnersjöEldsbergaEldsberga4Fr3/8Anders Nilsgård
TönnersjöEldsbergaEldsberga5Fr1/2Nils Andersgård
TönnersjöEldsbergaEldsberga6Fr1/2Seved Sevedsgård
TönnersjöEldsbergaEldsberga7Fr1Knut Mårtensgård
TönnersjöEldsbergaEldsberga8Fr1/2Jöns Persgård
TönnersjöEldsbergaEldsberga9Fr1/2Anders Persgård
TönnersjöEldsbergaEldsberga hus
TönnersjöEldsbergaFladje2Fr1Arvid Nilsgård
TönnersjöEldsbergaFladje1Fr1Lars Nilsgård
TönnersjöEldsbergaGallared1Fr1/8Bengtsgård
TönnersjöEldsbergaGullbranna1Fr3/4Bengt Bengtsgård
TönnersjöEldsbergaGullbranna2Fr1/4Knut PersgårdMellangården
TönnersjöEldsbergaGullbranna3Fr1/2
TönnersjöEldsbergaGullbranna4Kyrkojord
TönnersjöEldsbergaGullbranna hus1
TönnersjöEldsbergaGullbranna kvarn1
TönnersjöEldsbergaKlastorpStruket
TönnersjöEldsbergaMörkabol2??
TönnersjöEldsbergaPerstorp1Fr1Bengt Nilsgård
TönnersjöEldsbergaPerstorp2Fr1/2Bengt Persgård
TönnersjöEldsbergaPerstorp3Fr1/3Gunnar Bengtsgård
TönnersjöEldsbergaPerstorp4Fr1/3Gunnar Persgård
TönnersjöEldsbergaPerstorp5Fr1/3Jöns BengtsgårdSandgård
TönnersjöEldsbergaPrästgården1Kr1/2
TönnersjöEldsbergaStjärnarp1Fr9/2Säteri
TönnersjöEldsbergaTegelladan
TönnersjöEldsbergaTorup=Stjärnarp
TönnersjöEldsbergaTönnersa1Fr3/4Jöns Persgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa2Fr1/2Anders Jonsgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa3Fr1/2Trued Henningsgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa4Fr1/2Jon Nilsgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa5Fr1/8Olof Hansgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa6Fr1/4Börge Jönsgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa7Fr1/4Nils Jönsgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa8Fr1/2Lars Bengtsgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa9Fr1/2Måns Jonsgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa10Fr1/2Nanne Andersgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa11Fr1/2Olof Svensgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa12Fr1/2Lars Jonsgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa13Fr1/4Andersgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa14Fr1/2Bengt Andersgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa15Fr1/2Per Hansgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa16Fr1/2Nils Bengtsgård
TönnersjöEldsbergaTönnersa17Fr1/2Hans Gunnarsgård
TönnersjöEldsbergaTönnersahus
TönnersjöEldsbergaVekaStruket