Vinberg SCB 138211

Vinberg församlingssida

  • Pastorat: -1961 Vinberg och Stafsinge, 1962- Vinberg och Ljungby och Köinge
  • Härad: Faurås
  • Fögderi: Halmstad
  • Kommun: Falkenberg
Vinbergs kyrka. Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar   
Ingår i Hallands Befolkning 2023
Husförhörslängd börjar 1762
Födelsebok        1688-19911688-1934
Vigselbok         1689-19911689-1968
Dödbok        1689-19911689-1934

Hembygdsböcker
Kommittén för kulturforskning i Vinberg, En bok om Vinberg. 1972
Nilsson Gustaf, Kring den gamla sockenkyrkan. 1988 
Ingemar Rosengren. Folket i Tröinge- en by i Vinberg. 2006

Ort och gårdsnamnsregister för Vinberg

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Vinberg i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
FauråsVinbergBlackeberg1Sk1/2
FauråsVinbergFaurås1Fr1Andersgård
FauråsVinbergFaurås2Sk3/8Bengtsgård
FauråsVinbergFaurås3Sk7/16Nils Börsgård
FauråsVinbergFaurås4Sk2/3Jöns Andersgård
FauråsVinbergFaurås5Sk1Per Olsgård
FauråsVinbergFaurås6Sk1/2Börje Persgård
FauråsVinbergFaurås7Sk9/16Anders Jönsgård
FauråsVinbergFaurås8Sk9/16Esbjörnsgård
FauråsVinbergHolmagård1Fr1
FauråsVinbergJonstorp1Fr1/2Matsgård
FauråsVinbergJonstorp2Sk1Andersgård
FauråsVinbergJonstorp3Kr1Per Olsgård
FauråsVinbergJonstorp4Fr1Per Andersgård
FauråsVinbergJonstorp5Kr
FauråsVinbergLillegård1Fr1/2
FauråsVinbergKroken1Kr
FauråsVinbergPyrte1Kr
FauråsVinbergRingsås1Fr1Jöns Andersgård
FauråsVinbergRingsås2Fr1Olofsgård
FauråsVinbergRingsås3Fr2/3Hans Andersgård
FauråsVinbergSannagård1Sk1
FauråsVinbergSannagård2Kr
FauråsVinbergSlätteberg1Sk1
FauråsVinbergStafsinge Kyrkojord1 KrTidigare Tågarp 8 Andersgd
FauråsVinbergStenastorp1Fr1Svensgård
FauråsVinbergStenastorp2Sk1Andersgård
FauråsVinbergStåby1Fr1/2
FauråsVinbergTorstorp1Sk2/3Bengt Andersgård
FauråsVinbergTorstorp2Sk3/4Håkan Jönsgård
FauråsVinbergTorstorp3Sk3/4Anders Persgård
FauråsVinbergTröinge1Sk3/4Bengt Svensgård
FauråsVinbergTröinge2Fr1Andersgård
FauråsVinbergTröinge3Fr1/2Olofsgård
FauråsVinbergTröinge4Sk1/2Bengt Olofsgård
FauråsVinbergTröinge5Sk1/2Lars Torstensgård
FauråsVinbergTröinge6Sk1Per Jönsgård
FauråsVinbergTröinge7Sk3/8Per Torstensgård
FauråsVinbergTröinge8Fr1/2Sven Olofsgård
FauråsVinbergTröinge9Fr1/2Per Nilsgård
FauråsVinbergTröinge10Sk1/3Andersgård
FauråsVinbergTågarp1Fr1Sörensgård
FauråsVinbergTågarp2Fr1/2Andersgård
FauråsVinbergTågarp3Fr1Jönsgård
FauråsVinbergTågarp4Fr1Per Bengtsgård
FauråsVinbergTågarp5Fr2/3Olofsgård
FauråsVinbergTågarp6Fr1Olof Andersgård
FauråsVinbergTågarp7Kr
FauråsVinbergTågarp8Kr
FauråsVinbergTöringe1Fr1OlofsgårdKnavagård
FauråsVinbergTöringe2Fr1Jönsgård
FauråsVinbergTöringe3Fr1Bengtsgård
FauråsVinbergTöringe4Sk1SvensgårdStora
FauråsVinbergTöringe5Sk1Torstensgård
FauråsVinbergTöringe6Fr1Hallagård
FauråsVinbergTöringe7Fr1Jönsgård
FauråsVinbergTöringe8Kr
FauråsVinbergVinberg1Fr1Svensgård
FauråsVinbergVinberg2Sk5/6Andersgård
FauråsVinbergVinberg3Fr1/3Gunnesgård
FauråsVinbergVinberg4Fr1/2Olofsgård
FauråsVinbergVinberg5Kr1Prästgård
FauråsVinbergVinberg6Kr1/4Klockarebol