Vapnö SCB 138010

  • Pastorat: Söndrum
  • Härad: Halmstad
  • Fögderi: Halmstad
  • Kommun: Halmstad
Vapnö kyrka.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängd börjar 1808
Födelsebok        1688-19911688-1941
Vigselbok         1688-19911688-1707, 1736-1941
Dödbok        1688-19911688–1942

Vapnö födda 1838-1848 ingår i Söndrum CI:3
Vapnö födda 1871-1884 ingår i Söndrum CI:7
Vapnö vigda 1838-1848 ingår i Söndrum CI:3
Vapnö vigda 1871-1884 ingår i Söndrum CI:7
Vapnö döda 1839-1847 ingår i Söndrum CI:3
Vapnö döda 1871-1882 ingår i Söndrum FI:2

Hembygdsböcker

Ort och gårdsnamnsregister för Vapnö

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Vapnö i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HalmstadVapnöBygget1F1/4
HalmstadVapnöGullringsbolet1F
HalmstadVapnöHule1F1Säteri
HalmstadVapnöKnävelstorp
HalmstadVapnöKylstorp
HalmstadVapnöKyrkostugan
HalmstadVapnöLaggarestugan
HalmstadVapnöMickedal1F1LarsgårdNorregård
HalmstadVapnöMickedal2F1Jöns KroksgårdSäteri
HalmstadVapnöMickedal3F1/2Jon BengtsgårdJon Nilsgd?
HalmstadVapnöMickedal4F1Sven Nilsgård
HalmstadVapnöMickedal5F1/2Jon Andersgård
HalmstadVapnöMickedal6F1/2Sven Lempesgård
HalmstadVapnöMickedal7F1Olof Bengtsgård
HalmstadVapnöMickedal8F1/2Nils Göstorpsgård
HalmstadVapnöMickedal9F1Knut Jönsgård
HalmstadVapnöMickedal10F1Mickel Matsgård
HalmstadVapnöMickedal11F1BjörnsgårdRanagård
HalmstadVapnöMickedal12F1/2Jon Bengtsgård
HalmstadVapnöMickedal13F1Knut Matsgård
HalmstadVapnöMickedal14F1/2Per Olsgård
HalmstadVapnöOnsjö1Jöns Jakobsgård1729 men ej Ortsnamn
HalmstadVapnöOnsjö2Bengt Jakobsgård1729 men ej Ortsnamn
HalmstadVapnöPjunkebolet
HalmstadVapnöSmedjestugan
HalmstadVapnöSvartalund1F1/2Svensgård
HalmstadVapnöTiarp1F1
HalmstadVapnöTiarp2F1/2Jöns Persgård
HalmstadVapnöTiarp3F1Bengt Persgård
HalmstadVapnöTiarp4F1/4Sven Nilsgård
HalmstadVapnöTiarp5F1Nils Nilsgård
HalmstadVapnöTiarp6F1Eskilsgård
HalmstadVapnöTiarp7F1Arvid Bengtsgård
HalmstadVapnöTiarp8KärrsgårdStruken
HalmstadVapnöTäppetTorp
HalmstadVapnöVapnö1F2Säteri
HalmstadVapnöVingestugan1
HalmstadVapnöÅgarp1F1Hans Larsgård
HalmstadVapnöÅgarp2F1/2Per Nilsgård
HalmstadVapnöÅgarp3F1Per Nilsgård