Tvååker SCB 138311

  • Pastorat: -1961 Tvååker och Spannarp, 1962- Tvååker, Spannarp,
  • Härad: Himle
  • Fögderi: Varberg
  • Kommun: Varberg
Tvååkers kyrka. Foto: Sven-Arne-Svensson 2013.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängd börjar 1768
Födelsebok        1766-19911766-1936
Vigselbok         1766-19911766-1936
Dödbok        1766-19911766-1936

Hembygdsböcker
Andersson Karl Olof, Tvååkersboken, glimtar från ett gränsland, 1975.
Larsson Ivar, Tvååkersgårdar. 1980. Säljs av Tvååkers hembygdsförening https://www.hembygd.se/tvaaker

Ort och gårdsnamnsregister för Tvååker

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Tvååker i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HimleTvååkerFastarp4Fr1Anders Larsgård
HimleTvååkerTvååker1Sk1Gunne Svensgård
HimleTvååkerBjörkäng1Fr2/3Jöns BjörnsgårdBjörkäng Stora
HimleTvååkerBjörkäng2Fr3/4Joen OlofsgårdBjörkäng Lilla
HimleTvååkerBorrås1Sk1Hans Markusgård
HimleTvååkerBrogård1Sk5/6
HimleTvååkerBråten1Sk1Anders Olofsgård
HimleTvååkerFagared1Sk1Björn Persgård
HimleTvååkerFastarp1Fr1/2Olof Olsgård
HimleTvååkerFastarp2Sk1Sven Börgesgård
HimleTvååkerFastarp3Kr1Olof Larsgård
HimleTvååkerGaltabäck1Fr1/2Per Andersgård
HimleTvååkerGaltabäck2Sk1Olof Börgesgård
HimleTvååkerGaltabäck3Sk1Olof Börgesgård
HimleTvååkerGaltabäck4Fr1Lars Börgesgård
HimleTvååkerGaltabäck5Fr1Olof Svensgård
HimleTvååkerGaltabäck6Sk3/4Olof Torsgård
HimleTvååkerGaltabäck7Fr3/4Anders Jönsgård
HimleTvååkerGaltabäck8Sk1/2Anders Nilsgård
HimleTvååkerGaltabäck9Sk1Sven Andersgård
HimleTvååkerGåsekulla1Sk1/2
HimleTvååkerHalvbondagärde1Fr1/2
HimleTvååkerHermanslycke1Sk1
HimleTvååkerHägared1Fr3/4Anders Jönsgård
HimleTvååkerJärnmölle1Fr1Per Torsgård
HimleTvååkerJärnmölle2Sk1Nils Mårtensgård
HimleTvååkerKärragärde1Sk2/3Anders Månsgård
HimleTvååkerKöpsgärde1Fr3/4Ambjörn Börgesgård
HimleTvååkerLedsgård1Sk1Lars Svensgård
HimleTvååkerMossagård1Sk1Per Månsgård
HimleTvååkerMunkagård1Sk1Nils Matsgård
HimleTvååkerMunkaskog1Sk1Jöns Jönsgård
HimleTvååkerMunkaskog2Sk1Sven Björnsgård
HimleTvååkerPrästhagen1KrÄng
HimleTvååkerRönnås1Fr1Per Bengtsgård
HimleTvååkerSik1Sk1Anders Olsgård
HimleTvååkerSik2Sk1Per Andersgård
HimleTvååkerSik3Sk1Anders Larsgård
HimleTvååkerSkinnegataÅgård
HimleTvååkerSmedsgård1Fr2/3
HimleTvååkerSmurte1Sk1/2Anders Gudmundsgård
HimleTvååkerStrömma kvarn1Sk1/8Clemet Jönsgård
HimleTvååkerStrömma kvarn2Sk1/8Claes Jönsgård
HimleTvååkerStrömma kvarn3KrÄngsstycke
HimleTvååkerStrömma kvarn4Joen Nilsgård
HimleTvååkerTagebol1Fr5/6Hans Kjellsgård
HimleTvååkerTvååker2Sk1Tore Nilsgård
HimleTvååkerTvååker3Fr7/8Bengt Bengtsgård
HimleTvååkerTvååker4Fr1/2Assmund Nilsgård
HimleTvååkerTvååker5Fr1Mats Olofsgård
HimleTvååkerTvååker6Fr1Per Börsgård
HimleTvååkerTvååker7Fr5/6Hans Larsgård
HimleTvååkerTvååker8Fr5/6Lars Torsgård
HimleTvååkerTvååker9Sk5/6Olof Persgård
HimleTvååkerTvååker10Fr2/3Per Ivarsgård
HimleTvååkerTvååker11Sk1/2Anders Börgesgård
HimleTvååkerTvååker12Fr1/2Sven SvensgårdLunden
HimleTvååkerTvååker13Sk1/2Bengt EsbjörnsgårdStenens
HimleTvååkerTvååker14Sk1Esbjörn Svensgård
HimleTvååkerTvååker15Fr1/2Sven Olofsgård
HimleTvååkerTvååker16Sk1Börge Larsgård
HimleTvååkerTvååker17Sk1/2Sven EsbjörnsgårdLögagården
HimleTvååkerTvååker18Kr1/8Sven OlofsgårdKlockaregården
HimleTvååkerTvååker19Kr1Prästgård
HimleTvååkerTvååker20SkLerbäcksängen
HimleTvååkerTyllered1Sk1Per Månsgård
HimleTvååkerTyllered2Fr1Gunne Torbjörnsgård
HimleTvååkerUtteros1Sk5/6Torbjörn Götarsgård
HimleTvååkerUtteros2Sk1/8Olof NilsgårdMölnarens
HimleTvååkerVråen1Fr1Tore MånsgårdTores gård
HimleTvååkerVråen2Sk2/3Björn Andersgård
HimleTvååkerÅgård1Sk1Nils Bengtsgård
HimleTvååkerÅs1Fr1Nils Börgesgård
HimleTvååkerÅs2Fr1/2Anders Persgård
HimleTvååkerÅs3Fr3/4Bengt Börgesgård
HimleTvååkerÅs4Sk1Per Larsgård
HimleTvååkerÅs5Fr3/4Ingjärd Nilsgård
HimleTvååkerÅs6Fr3/4Anders LarsgårdKuragården
HimleTvååkerÅs7Sk1/2Nils Torstensgård
HimleTvååkerÅs8Sk1Anders Olsgård
HimleTvååkerÅs9Fr1/2Bengt Svensgård
HimleTvååkerÅs10Fr1/2Bengt GunnarssgårdKullagården
HimleTvååkerÅs11Sk1Karin LarsesgårdSkattagården
HimleTvååkerÅs12Sk1Nils JönsgårdMossagården
HimleTvååkerÅs13Sk1Sven BörgesgårdPixe