Trönninge SCB 138008

  • Pastorat: -1961 Snöstorp, 1962- Eldsberga
  • Härad: Tönnersjö
  • Fögderi: Laholm
  • Kommun: Halmstad
Trönninge kyrka.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängd börjar 1813
Födelsebok        1702-19911702-1935
Vigselbok         1694-19911694-1935
Dödbok        1694-19911707-1935

Hembygdsböcker

Ort och gårdsnamnsregister för Trönninge

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Trönninge i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
TönnersjöTrönningePåarp1Sk1Nils Nilsgård
TönnersjöTrönningePåarp2Sk1Bengt Olsgård
TönnersjöTrönningePåarp3Sk1/2Helge Nilsgård
TönnersjöTrönningePåarp4Fr1Jon Nilsgård
TönnersjöTrönningePåarp5Fr1Anders Mårtensgård
TönnersjöTrönningePåarp6Fr1/2Mårten Persgård
TönnersjöTrönningeTrönninge1Sk3/8Nils Andersgård
TönnersjöTrönningeTrönninge2Sk1Esbjörn Olsgård
TönnersjöTrönningeTrönninge3Sk1/2Mickel Esbjörnsgård
TönnersjöTrönningeTrönninge4Sk1/2Jöns Bengtsgård
TönnersjöTrönningeTrönninge5Kr1/2Brita Pålsgård
TönnersjöTrönningeTrönninge6Fr1Bengt Hansgård
TönnersjöTrönningeTrönninge7Fr1Jöns Andersgård
TönnersjöTrönningeTrönninge8Fr1Nils Kroksgård
TönnersjöTrönningeTrönninge9Fr1Bengt Bengtsgård
TönnersjöTrönningeTrönninge10Fr1Lars Bustesgård
TönnersjöTrönningeTrönninge11Fr1Tyke Andersgård
TönnersjöTrönningeTrönninge12Fr1/4Nils Persgård
TönnersjöTrönningeTrönninge13Kr3/8