Tjärby SCB 138110

Tjärby församlingssida

  • Pastorat: Veinge
  • Härad: Höks
  • Fögderi: Laholm
  • Kommun: Laholm
Tjärby kyrka.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar   
Ingår i Hallands Befolkning 2023
Husförhörslängd börjar 1790
Födelsebok        1685-19911685-1778, 1781-1940
Vigselbok         1695-19911695-1950
Dödbok        1686-19911686-1940

Tjärby födda 1685-1722 ingår i Veinge CI:1
Tjärby födda 1722-1747 ingår i Veinge CI:1
Tjärby födda 1748-1778 ingår i Veinge CI:1
Tjärby vigda 1695-1722 ingår i Veinge CI:1
Tjärby vigda 1722-1747 ingår i Veinge CI:2
Tjärby vigda 1748-1780 ingår i Veinge CI:3
Tjärby döda 1686-1722 ingår i Veinge CI:1
Tjärby döda 1722-1747 ingår i Veinge CI:2
Tjärby döda 1748-1780 ingår i Veinge CI:3

Hembygdsböcker

Ort och gårdsnamnsregister för Tjärby

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Tjärby i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HökTjärbyDaggarp1Sk1Nils Kristensgård
HökTjärbyDaggarp2Sk3/8Anders Jonsgård
HökTjärbyDaggarp3Fr1/2Svensgård
HökTjärbyDaggarp4Fr1Gudmundsgård
HökTjärbyDjäkneåkernKr
HökTjärbyElestorp1Fr1Lars Persgård
HökTjärbyElestorp2Fr1Seved Björnsgård
HökTjärbyElestorp3Fr1Assar Persgård
HökTjärbyElestorp4Fr1Sven Erlandsgård
HökTjärbyElestorp5Fr1/4Jöns Hansgård
HökTjärbyElestorp6Fr1/2Mickel Pålsgård
HökTjärbyElestorp7Fr19/4Nr 1-6 sammanförda
HökTjärbyElestorp8KrJord
HökTjärbyKärragård1Sk1Åke Andersgård
HökTjärbySeglaberga1Fr1Jönsgård
HökTjärbyTjärby1Sk3/8Jöns Jönsgård
HökTjärbyTjärby2Sk3/8Eskil Olsgård
HökTjärbyTjärby3Sk1/2Eskil Olsgård
HökTjärbyTjärby4Sk3/16Mårten Jönsgård
HökTjärbyTjärby5Kr1/2Assar Persgård
HökTjärbyTjärby6Fr1/2Jon Nilsgård
HökTjärbyTjärby7Fr1/2Anders Månsgård
HökTjärbyTjärby8Fr1/2Gudmundsgård
HökTjärbyTjärby9Fr1/2Mats Jönsgård
HökTjärbyTjärby10Fr1/2Olofsgård