Svartrå SCB 138216

  • Pastorat: -1961 Okome, 1962- Vessige
  • Härad: Faurås
  • Fögderi: Varberg
  • Kommun: Falkenberg
Svartrås kyrka. Foto: Sven-Arne Svensson 2013.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängd börjar 1795
Födelsebok        1688-19911688-1933
Vigselbok         1688-19911688-1969
Dödbok        1688-19911688-1934

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. Kontakta Hallands Släktforskarförening om ni har möjlighet att hjälpa till.

 Pågående eller klara avskrifterEj påbörjade avskrifter
Födelsebok
Vigselbok  
Dödbok

Hembygdsböcker
Johansson Elsa, Hembygdsminnen från Okome, Köinge och Svartrå. 1951
Ingemar Rosengren. Folket i Svartrå socken. 2001

Ort och gårdsnamnsregister för Svartrå

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Svartrå i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
FauråsSvartråBarkhult1Sk1/2
FauråsSvartråBorsthult1Sk1
FauråsSvartråFloastad1Sk1
FauråsSvartråHögshult1Sk7/9Tykesgård
FauråsSvartråKogstorp1Sk1/2
FauråsSvartråKyrkobacka1Kr1/2
FauråsSvartråSkinnarlyngen1Sk1/2Lyngen/ Lynga
FauråsSvartråSläryd1Sk1/2Börje Jönsgård
FauråsSvartråSläryd2Sk1Torsten Svensgård
FauråsSvartråSvartrå1Sk1Lars OlofsgårdKåssagård/ Korsagård
FauråsSvartråSvartrå2Sk1Helge JönsgårdBackom
FauråsSvartråSvartrå3Sk3/8Lars AlfsgårdBruns och Broen (olika gårdar)
FauråsSvartråSvartrå4Sk3/4Mårten JönsgårdGunna (en av flera gårdar
Björsagård
FauråsSvartråSvartrå5Sk2/3Anders LarsgårdStora Larsagård
FauråsSvartråSvartrå6Sk1/2Sven HansgårdSven Hans
FauråsSvartråSvartrå7Sk1/2Måns AndersgårdMånsagård
FauråsSvartråSvartrå8Sk2/3Lars NilsgårdRobbegården
FauråsSvartråSvenstorp1Sk1/4(Lilla)Heden