Skällinge SCB 138304

  • Pastorat: -1961 Valinge, 1962-2002 Grimeton, Rolfstorp, Hunnestad, Gödestad, Skällinge och Nösslinge, 2002 omvandlades de sex församlingarna till Himledalens församling.
  • Härad: Himle
  • Fögderi: Varberg
  • Kommun: Varberg
Skällinge kyrka. Foto: Sven-Arne Svensson 2012.

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. Kontakta Hallands Släktforskarförening om ni har möjlighet att hjälpa till.

KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1795
Födelsebok        1713-1991 1713-1935
Vigselbok         1713-19911713-1935
Dödbok        1713-19911713-1935
 Pågående eller klara avskrifterEj påbörjade avskrifter
Födelsebok 
Vigselbok 
Dödbok

Hembygdsböcker

Ort och gårdsnamnsregister för Skällinge

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Skällinge i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HimleSkällingeAnnestorp1Sk1
HimleSkällingeAttarp1Fr1Anders Olofsgård
HimleSkällingeAttarp2Fr2/3Olof Olofsgård
HimleSkällingeAttarp3Fr2/3Atte Tolfsgård
HimleSkällingeAttarp4Fr1Börge Esbjörnsgård
HimleSkällingeBjörkås1Fr1/2
HimleSkällingeBrostorp1Sk1Anders Andersgård
HimleSkällingeBrostorp2Fr3/4Börge Håkansgård
HimleSkällingeBösarp1Sk1/3Anders NilsgårdHallen
HimleSkällingeBösarp2Kr1/9Per Svensgård(Grubbagård)
HimleSkällingeBösarp2Fr8/9Per Svensgård
HimleSkällingeBösarp3Fr1Gunne Olofsgård
HimleSkällingeEgared1Fr1
HimleSkällingeFrägnared1Fr1
HimleSkällingeGubbered1Sk1/4
HimleSkällingeGällarp1Sk1/4
HimleSkällingeHult1Fr1
HimleSkällingeKulparp1Fr1Nils Olofsgård
HimleSkällingeKulparp2Fr1Tore Olofsgård
HimleSkällingeKulparp3Fr1/2Sven Persgård
HimleSkällingeLia1Fr1Joen EsbjörnsgårdLia Nedra
HimleSkällingeLia2Fr5/6Lars AndersgårdLia Övre
HimleSkällingeLiagärde1Fr5/6
HimleSkällingeMad1Fr1Maa
HimleSkällingeMäshult1Fr5/6
HimleSkällingePukared1Sk1/2
HimleSkällingeRagnarp1Fr1/2Bengt OlsgårdBaggagården
HimleSkällingeRagnarp2Fr1/2Anders Bengtsgård
HimleSkällingeRagnarp3Fr1Gunne Svensgård
HimleSkällingeRagnarp4Fr1Olof Olofsgård
HimleSkällingeRagnarp5Fr1/4Håkan Svensgård
HimleSkällingeRävastorp1Fr1/4Björn Hansgård
HimleSkällingeRävastorp2Fr3/4Anders Helgesgård
HimleSkällingeSiggebol1Fr1/2
HimleSkällingeSkällinge1Fr1Ingemarsgård
HimleSkällingeSkällinge2Fr1Jöns Gunnarsgård
HimleSkällingeSkällinge3Kr1/4Christer PersgårdStomgården
HimleSkällingeSkällinge4Kr1/4Anders LarsgårdKlockaregården
HimleSkällingeSläne1Fr2/3Sven Larsgård
HimleSkällingeSläne2Sk2/3Sven Ingemansgård
HimleSkällingeSläne3Fr3/4Anders Larsgård
HimleSkällingeSläne4Fr2/3Lars Jönsgård
HimleSkällingeSmedjebol1Fr3/8
HimleSkällingeSnödal1Fr5/6
HimleSkällingeTorgestorp1Sk1Tore Olofsgård
HimleSkällingeTågarp1Fr1Lars Larsgård
HimleSkällingeTågarp2Fr1Helge Persgård
HimleSkällingeVik1Fr1
HimleSkällingeÄlingaberg1Fr3/4
HimleSkällingeÄlmås1Fr5/6