Rolfstorp SCB 138305

  • Pastorat: Grimeton, 1962-2002 ingick församlingarna Grimeton, Rolfstorp, Hunnestad, Gödestad, Skällinge och Nösslinge i Grimetons pastorat, 2002 omvandlades de sex församlingarna till Himledalens församling.
  • Härad: Himle
  • Fögderi: Varberg
  • Kommun: Varberg
Rolfstorps kyrka. Foto: Sven-Arne Svensson 2013.
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1750
Födelsebok1695-19911695-1936
Vigselbok         1695-19911695-1936
Dödbok        1695-19911695-1936

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. Kontakta Hallands Släktforskarförening om ni har möjlighet att hjälpa till.Pågående eller klara avskrifter

Ej påbörjade avskrifter
Födelsebok
Vigselbok 
Dödbok

Hembygdsböcker
Ingemar Rosengren. Rolfstorps socken häfte 1. Folket i Aleslövs by, Djurarp och Hafstorps by. 1999
Ingemar Rosengren. Rolfstorps socken häfte 2. Folket i Rolfstorps kyrkby samt Hovgården och Gässlösa – ett säteri och ett hemman. 2000
Ingemar Rosengren. Rolfstorps socken häfte 3. Folket i Linnarps by och Mute by. 1998
Ingemar Rosengren. Rolfstorps socken häfte 4. Folket i Skärte by, Stenstorps by och Ugglarps by. 1999
Ingemar Rosengren. Rolfstorps socken häfte 5. Folket i Skogsbygden. 2000
Rolfstorps Hembygdsförening. Rolfstorps socken förr och nu. 2002

Ort och gårdsnamnsregister för Rolfstorp

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Rolfstorp i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HimleRolfstorpAleslöv1Sk1Gunne Larsgård
HimleRolfstorpAleslöv2Sk1Håkan Andersgård
HimleRolfstorpBråtås1Fr2/3Anders Svensgård
HimleRolfstorpBrännhult1Fr1/2Eskil Larsgård
HimleRolfstorpDjurarp1Fr1
HimleRolfstorpGässlösa1Fr1Håkan Persgård
HimleRolfstorpHafstorp1Sk1Sven Svensgård
HimleRolfstorpHafstorp2Fr1/4Börge Andersgård
HimleRolfstorpHafstorp3Sk1Lars Bengtsgård
HimleRolfstorpHaksered1Sk2/3Sven Jönsgård
HimleRolfstorpHovgård1Fr1Säteriet
HimleRolfstorpKnutsböke1Fr1/2
HimleRolfstorpKushult1Sk3/4Lars Jönsgård
HimleRolfstorpLinnarp1Fr1Sven Andersgård
HimleRolfstorpLinnarp2Fr1Olof Götarsgård
HimleRolfstorpLinnarp3Fr1Börge Svensgård
HimleRolfstorpMute1Fr1Anders Jönsgård
HimleRolfstorpMute2Fr2/3Börta Andersesgård
HimleRolfstorpMute3Sk1Eskil Larsgård
HimleRolfstorpMute4Fr3/4Lars PersgårdHulgården
HimleRolfstorpMute5Fr3/4Esbjörn Svensgård
HimleRolfstorpMute6Fr1/2Måns Andersgård
HimleRolfstorpMute7Fr1/2Asmund AndersgårdKullagården
HimleRolfstorpMute8Fr1/2Anders Persgård
HimleRolfstorpMute9Fr1/2Nils Olofsgård
HimleRolfstorpMute10Fr1/2Per AndersgårdÖdgården
HimleRolfstorpMute11Fr1Olof SvensgårdHingården
HimleRolfstorpObbhult1Fr1/2
HimleRolfstorpRolfstorp1Fr1Mårten PersgårdMårtensgård
HimleRolfstorpRolfstorp2Fr1/2Anders SvensgårdToresgård
HimleRolfstorpRolfstorp3Sk1Sven Nilsgård
HimleRolfstorpRolfstorp4Fr1/2Lars Jönsgård
HimleRolfstorpRolfstorp5Sk1Gunne Nilsgård
HimleRolfstorpRolfstorp6Fr1Jöns Trulsgård
HimleRolfstorpRolfstorp7Fr2/3Sven Eriksgård
HimleRolfstorpRolfstorp8Kr1/4Nils KlockaresgårdKlockaregård
HimleRolfstorpRolfstorp9Fr1/2Anun Olofsgård
HimleRolfstorpRolfstorp10Kr1Björn AndersgårdPrästgård
HimleRolfstorpRyen1Fr1/2Olof Bonnesgård
HimleRolfstorpSkärte1FrTorsbäckKvarn
HimleRolfstorpSkärte2Fr1Börge BörsgårdBackagård
HimleRolfstorpSkärte3Fr1Hans OlofsgårdHallagården
HimleRolfstorpSkärte4Fr1Börge Helgesgård
HimleRolfstorpSkärte5Fr1/2Lars Svensgård
HimleRolfstorpSkärte6Fr1/2Anders Bengtsgård
HimleRolfstorpSkärte7Fr1Olof Andersgård
HimleRolfstorpSkärte8Fr1Lars Hansgård
HimleRolfstorpSkärte9Fr3/4Eskil Olofsgård
HimleRolfstorpSpekås1Fr1/2
HimleRolfstorpStenaljung1Fr1/2
HimleRolfstorpStensared1Fr1Lars Eskilsgård
HimleRolfstorpStensared2Fr1Sven Andersgård
HimleRolfstorpStenstorp1Sk1Lars Bonnesgård
HimleRolfstorpStenstorp2Fr2/3Lars Olsgård
HimleRolfstorpTingås1Sk3/4Sven Torsgård
HimleRolfstorpUgglarp1Fr2/3Anders Olofsgård
HimleRolfstorpUgglarp2Fr1/2Nils Andersgård
HimleRolfstorpUgglarp3Sk1Erik Andersgård
HimleRolfstorpÅkulla1Sk3/8Bengt Eriksgård
HimleRolfstorpÅkulla2Fr3/8