Okome SCB 138217

  • Pastorat: -1961 Okome, Köinge och Svartrå, 1962- Vessige
  • Härad: Faurås
  • Fögderi: Varberg
  • Kommun: Falkenberg
Okome kyrka. Foto: Sven-Arne-Svensson 2013.
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2019
Husförhörslängdbörjar 1791
Födelsebok       1688-19911861-1933
Vigselbok         1688-19911688-1934
Dödbok        1688-19911861-1934

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. Kontakta Hallands Släktforskarförening om ni har möjlighet att hjälpa till.Pågående eller klara avskrifter
Ej påbörjade avskrifter
Födelsebok1688-18271828-1860
Vigselbok
Dödbok1688-18271828-1860

Hembygdsböcker
Johansson Elsa, Hembygdsminnen från Okome, Köinge och Svartrå. 1951
Okome Hembygdsförening, Okome en bok om hembygden. 1956
Ingemar Rosengren. Okome socken häfte 1. Folket i några byar och enstaka hemman.
Bergslyckan, Boarp, Bössgård, Halsestorp, Kollsbo, Maen, Näraby, Okome 1, 2, Pisslebo, Ryen, Tubbared. 2004
Ingemar Rosengren. Okome socken häfte 2. Folket i några byar och enstaka hemman. Boa, Jordsbacka, Kålabro, Lynga 1-3, Nyrpe, Okome 3, Restarebol, Slätten, Välasjö, Åparp 1-4. 2005
Ingemar Rosengren. Okome socken häfte 3. Folket i byarna Gällsås och Rävige. 2006

Ort och gårdsnamnsregister för Okome

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i 3 delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
FauråsOkomeBackagård1Sk1Sven Jönsgård
FauråsOkomeBergslyckan1Fr1/2
FauråsOkomeBoa1Sk1
FauråsOkomeBoarp1Sk1/2
FauråsOkomeBäckagård1Sk1Nils Månsgård
FauråsOkomeBössgård1Fr1
FauråsOkomeGällsås1Sk1Sven Götarsgård
FauråsOkomeGällsås2Fr1/2Nils Håkansgård
FauråsOkomeGällsås3Fr1/2Nils Olofsgård
FauråsOkomeGällsås4Sk1/2Lars Månsgård
FauråsOkomeHalsestorp1Sk1/2
FauråsOkomeJordsbacka1Fr1
FauråsOkomeKollsgård1Fr1
FauråsOkomeKålabro1Sk1/2
FauråsOkomeLynga1Sk3/8Bengt Knutsgård
FauråsOkomeLynga1Sk1/8Bengt Knutsgård
FauråsOkomeLynga2Fr1Sven Jönsgård
FauråsOkomeLynga3Sk3/4Nils Andersgård
FauråsOkomeMaen1Fr1Anders Jönsgård
FauråsOkomeMagård1Kr2/3
FauråsOkomeNyrpe1Sk1/2
FauråsOkomeNyrpe2Kr
FauråsOkomeNäraby1Fr1/2Anders SvensgårdHökabäck
FauråsOkomeNäraby2Sk1Nils Knutsgård
FauråsOkomeOkome1Fr1/2Jöns PersgårdLilla
FauråsOkomeOkome2Fr1/2Bengt AndersgårdStora
FauråsOkomeOkome3Sk3/8Bonde Månsgård
FauråsOkomeOkome4Kr1
FauråsOkomePisslebol1Sk1/4
FauråsOkomeRestarebol1Sk1/8
FauråsOkomeRyen1Sk5/12
FauråsOkomeRävige1Sk2/3Arvid JönsgårdHagagård
FauråsOkomeRävige2Fr1Götar HansgårdHagagård
FauråsOkomeRävige3Fr1Bengt OlofsgårdHagagård
FauråsOkomeRävige4Sk1Lars JönsgårdHagagård
FauråsOkomeRävige5Fr1Sven PersgårdHagagård
FauråsOkomeRävige6Fr1/4Götar OlofsgårdHagagård
FauråsOkomeRävige7Kr
FauråsOkomeSlätten1Sk5/8
FauråsOkomeTubbared1Sk3/4
FauråsOkomeUlfsbo1Sk1/2Tore SvensgårdHålan
FauråsOkomeUlfsbo2Fr1Sven SvensgårdHålan
FauråsOkomeVälasjö1Sk8/9Nils Olofsgård
FauråsOkomeVälasjö2Fr1Håkan Jönsgård
FauråsOkomeÅparp1Fr1/2Eskil Persgård
FauråsOkomeÅparp2Sk1/4Tore Persgård
FauråsOkomeÅparp3Sk1Anders Arvidsgård
FauråsOkomeÅparp4Fr1Bengt Torsgård
FauråsOkomeÖgärdet1Sk1/8