Okome SCB 138217

  • Pastorat: -1961 Okome, Köinge och Svartrå, 1962- Vessige
  • Härad: Faurås
  • Fögderi: Varberg
  • Kommun: Falkenberg
Okome kyrka. Foto: Sven-Arne-Svensson 2013.
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1791
Födelsebok       1688-19911688-1933
Vigselbok         1688-19911688-1934
Dödbok        1688-19911688-1934

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. Kontakta Hallands Släktforskarförening om ni har möjlighet att hjälpa till.Pågående eller klara avskrifter
Ej påbörjade avskrifter
Födelsebok
Vigselbok
Dödbok

Hembygdsböcker
Johansson Elsa, Hembygdsminnen från Okome, Köinge och Svartrå. 1951
Okome Hembygdsförening, Okome en bok om hembygden. 1956
Ingemar Rosengren. Okome socken häfte 1. Folket i några byar och enstaka hemman.
Bergslyckan, Boarp, Bössgård, Halsestorp, Kollsbo, Maen, Näraby, Okome 1, 2, Pisslebo, Ryen, Tubbared. 2004
Ingemar Rosengren. Okome socken häfte 2. Folket i några byar och enstaka hemman. Boa, Jordsbacka, Kålabro, Lynga 1-3, Nyrpe, Okome 3, Restarebol, Slätten, Välasjö, Åparp 1-4. 2005
Ingemar Rosengren. Okome socken häfte 3. Folket i byarna Gällsås och Rävige. 2006

Ort och gårdsnamnsregister för Okome

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Okome i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
FauråsOkomeBackagård1Sk1Sven JönsgårdMera sällan även Rävige Backagård
FauråsOkomeBergslyckan1Fr1/2Björslycka
FauråsOkomeBoa1Sk1
FauråsOkomeBoarp1Sk1/2
FauråsOkomeBäckagård1Sk1Nils MånsgårdMera sällan även Rävige Bäckagård
FauråsOkomeBössgård1Fr1Skräppebo
(1 gård, se Okome 2)
FauråsOkomeGällsås1Sk1Sven GötarsgårdPellas (1 gård), Svensgård,
mera sällan även Gällsås Skattegård
FauråsOkomeGällsås2Fr1/2Nils HåkansgårdLedsgård
FauråsOkomeGällsås3Fr1/2Nils OlofsgårdNybonna
FauråsOkomeGällsås4Sk1/2Lars MånsgårdHeden
FauråsOkomeHalsestorp1Sk1/2
FauråsOkomeJordsbacka1Fr1
FauråsOkomeKollsgård1Fr1
FauråsOkomeKålabro1Sk1/2
FauråsOkomeLynga1Sk3/8Bengt KnutsgårdKnuts
FauråsOkomeLynga1Sk1/8Bengt Knutsgård
FauråsOkomeLynga2Fr1Sven JönsgårdHinngården
OkomeLynga3Sk3/4Nils AndersgårdSkräddaregården
FauråsOkomeMaen1Fr1Anders JönsgårdMaa
FauråsOkomeMagård1Kr2/3Mera sällan även Rävige Magård
FauråsOkomeNyrpe1Sk1/2
FauråsOkomeNyrpe2KrNyrpe 2 är en sentida fastighetsbildning
FauråsOkomeNäraby1Fr1/2Anders SvensgårdLilla Näraby
(det nya namnet
Hökabäck uppstod efter LS)
FauråsOkomeNäraby2Sk1Nils KnutsgårdStora Näraby
FauråsOkomeOkome1Fr1/2Jöns PersgårdLilla Okome
FauråsOkomeOkome2Fr1/2Bengt AndersgårdStora Okome, Skräppebo
(1 gård, se Bössgård)
FauråsOkomeOkome3Sk3/8Bonde MånsgårdBrokaregården sedan gammalt,
men efter 1740 kallas den istället
Klockaregården
FauråsOkomeOkome4Kr1Prästgården
FauråsOkomePisslebol1Sk1/4
FauråsOkomeRestarebol1Sk1/8
FauråsOkomeRyen1Sk5/12
FauråsOkomeRävige1Sk2/3Arvid JönsgårdHavagård, Arvidsgård
FauråsOkomeRävige2Fr1Götar HansgårdHavagård, Stocken (1 gård),
Långhans-/Långansgård (1 gård)
FauråsOkomeRävige3Fr1Bengt OlofsgårdHavagård
FauråsOkomeRävige4Sk1Lars JönsgårdHavagård, Jonsgård
FauråsOkomeRävige5Fr1Sven PersgårdHavagård, Djegnans
(klockareboställe [Djäknebol] före 1740)
FauråsOkomeRävige6Fr1/4Götar OlofsgårdHavagård
FauråsOkomeRävige7KrRävige 7 är en sentida fastighetsbildning
FauråsOkomeSlätten1Sk5/8
FauråsOkomeTubbared1Sk3/4
FauråsOkomeUlfsbo1Sk1/2Tore SvensgårdHålan, Lilla Ulvsbo
FauråsOkomeUlfsbo2Fr1Sven SvensgårdHålan, Stora Ulvsbo
[Hålan är en hemmansdel skapad efter LS]
FauråsOkomeVälasjö1Sk8/9Nils OlofsgårdSödra Välasjö
FauråsOkomeVälasjö2Fr1Håkan JönsgårdNorra Välasjö,
mera sällan även Noregård
FauråsOkomeÅparp1Fr1/2Eskil Persgård
FauråsOkomeÅparp2Sk1/4Tore PersgårdNygranne/Nygrannas
FauråsOkomeÅparp3Sk1Anders ArvidsgårdSkattagård
FauråsOkomeÅparp4Fr1Bengt TorsgårdBorjars
FauråsOkomeÖgärdet1Sk1/8

Till Rävige by räknades även Backagård, Bäckagård och Magård varför man ibland ser dem som Räfvige Backagård osv.