Nösslinge SCB 138303

  • Pastorat: -1961 Valinge, 1962-2002 Grimeton, Rolfstorp, Hunnestad, Gödestad, Skällinge och Nösslinge, 2002 omvandlades de sex församlingarna till Himledalens församling.
  • Härad: Himle
  • Fögderi: Varberg
  • Kommun: Varberg
Nösslinge kyrka. Foto: Sven-Arne Svensson 2012.
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1795
Födelsebok       1712-19911895-1922
Vigselbok         1712-19911712-1936
Dödbok  1712-19911712-1948

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. Kontakta Hallands Släktforskarförening om ni har möjlighet att hjälpa till.Pågående eller klara avskrifter

Ej påbörjade avskrifter
Födelsebok 1712-1894, 1923-1948 Klart
Vigselbok
Dödbok

Hembygdsböcker
Bennheden Maj Britt, Morup från forna tider till våra dagar, 1966.
Bennheden Maj Britt, Berättelser från hembygden, 1984.

Ort och gårdsnamnsregister för Nösslinge

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Nösslinge i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HimleNösslingeAleshult1Fr1/2Gunne Svensgård
HimleNösslingeBerg1Fr5/6Gunne Nilsgård
HimleNösslingeBjörnsten1Fr1/4Ingemar Arvidsgård
HimleNösslingeBjörris1Fr1/2Lars Olofsgård
HimleNösslingeBokhult1Fr1Lars Håkansgård
HimleNösslingeBorrås1Fr1Tore Nilsgård
HimleNösslingeBrädden1Kr1/4Björnsgård
HimleNösslingeBökeholmen1Fr1/4Joen BengtsgårdLilla Bökeholmen
HimleNösslingeBökeholmen2Fr1/4Anders TolfsgårdStora BökeholmenNo 3??
HimleNösslingeBöttås1Fr5/6BjörnsgårdStora Böttås
HimleNösslingeBöttås2Fr1/4Erik nilsgårdLilla Böttås
HimleNösslingeDalagärde1Fr1/2
HimleNösslingeDamma1FrGenom sjösänkning
HimleNösslingeDamma2FrGenom sjösänkning
HimleNösslingeGrönemad1FrGenom sjösänkning
HimleNösslingeGällsered1Fr1/3Per JönsgårdNo 2??
HimleNösslingeHarsås1Fr5/6
HimleNösslingeHulegård1Fr1/4Anders Börsgård
HimleNösslingeHulta1Fr1/2Anders Håkansgård
HimleNösslingeKörshult1Fr1Körshult Lilla
HimleNösslingeKörshult2Fr1Körshult Stora
HimleNösslingeMossahägnad1Fr1/2
HimleNösslingeMölnarp1Fr1
HimleNösslingeNösslinge1Fr1/2Börge BörgesgårdStora Nösslinge
HimleNösslingeNösslinge2Fr1/2Nils GunnarsgårdLilla Nösslinge
HimleNösslingeNösslingehöjden1Kronopark
HimleNösslingeOllered1Fr1
HimleNösslingeSkallefall1Fr5/6
HimleNösslingeSkammerhult1Fr1
HimleNösslingeSmåris1Fr1/4Olof Larsgård
HimleNösslingeVik1Fr1Gunne Åkesgård
HimleNösslingeÅkerkulla1Fr1/4