Lindome SCB 148103

  • Län: -1970 Hallands län, 1971- Göteborg och Bohus län
  • Pastorat: -1967 Tölö, 1968- Lindome
  • Härad: Fjäre
  • Fögderi: Kungsbacka
  • Kommun: Mölndal
Lindome kyrka.  Foto: Sven-Arne Svensson 2012.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängd börjar 1762
Födelsebok        1688-19911688-1945
Vigselbok         1688-19911688-1945
Dödbok        1688-19911688-1935

Hembygdsböcker

Ort och gårdsnamnsregister för Lindome

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Lindome i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
FjäreLindomeAnnestorp1Sk1Lunden
FjäreLindomeAnnestorp2Sk1Carlsgård
FjäreLindomeAnnestorp3Sk1Per Helgesgård
FjäreLindomeAnnestorp4Sk1Per Halvorsgård
FjäreLindomeAnnestorp5Sk1Håkan Andersgård
FjäreLindomeAnnestorp6Fr1/4Månsgård
FjäreLindomeBerget1Sk1
FjäreLindomeBorgelid1
FjäreLindomeBräcka1Fr1/2
FjäreLindomeDunsered1Fr1/2
FjäreLindomeDvärred1Sk1Torstensgård
FjäreLindomeDvärred2Sk1Lars Matsgård
FjäreLindomeDvärred3Sk1Elof Rasmusgård
FjäreLindomeDvärred4Sk1Helge Larsgård
FjäreLindomeFagerred1Sk1Nils Matsgård
FjäreLindomeFagerred2Sk1Jordsängen
FjäreLindomeFågelsten1Sk3/4
FjäreLindomeGastorp1Sk1Christiansgård
FjäreLindomeGastorp2Sk1Olof Olsgård
FjäreLindomeGastorp3Fr1/2Halvorsgård
FjäreLindomeGreggered1Sk1Anders Svensgård
FjäreLindomeGreggered2Sk1Olof Andersgård
FjäreLindomeGreggered3Sk1Anders Torsgård
FjäreLindomeGårda1Sk1TorstensgårdÖvre
FjäreLindomeGårda2Sk1Joen BengtsgårdYttre
FjäreLindomeHassungared1Sk1Torsgård
FjäreLindomeHassungared2Sk1Börge Helgesgård
FjäreLindomeHassungared3Sk1Bengtsgård
FjäreLindomeHolmen1Sk1
FjäreLindomeHällesåker1Sk1Helge AndersgårdMyrholmen
FjäreLindomeHällesåker2Sk1Helge Svensgård
FjäreLindomeHällesåker3Sk1Börge Svensgård
FjäreLindomeHällesåker4Sk1Anders Torsgård
FjäreLindomeHällesåker5Fr1Per Eriksgård
FjäreLindomeHällesåker6Fr1Hovgården
FjäreLindomeHällesås1Fr1
FjäreLindomeHögsered1Sk1/2
FjäreLindomeIngemanstorp1Sk1Olofsgård
FjäreLindomeIngemanstorp2Sk1Sven Börgesgård
FjäreLindomeInseros1Sk1
FjäreLindomeKimmersbo1Fr1
FjäreLindomeKlev1FrBackhus
FjäreLindomeKnipered1Sk1Jöns Börgesgård
FjäreLindomeKnipered2Sk1Håkan Månsgård
FjäreLindomeKnipered3Sk1Anders Persgård
FjäreLindomeKnipered4Sk1Sven Börgesgård
FjäreLindomeKättered1Sk1
FjäreLindomeLindome by1Sk1Mats Nilsgård
FjäreLindomeLindome by1Sk1Utjord
FjäreLindomeLindome by2Sk1Gunne Gunnarsgård
FjäreLindomeLindome by3Sk1Björn Larsgård
FjäreLindomeLindome by4Sk2/3Jöns Christensg
FjäreLindomeLindome by5Sk1Lars Andersgård
FjäreLindomeLindome by6Sk1Anders Jönsgård
FjäreLindomeLindome by7SkUtjord
FjäreLindomeLindome by8Fr1Anders Persgård
FjäreLindomeLindome by9Kr1/4Djäknegården
FjäreLindomeLyckan1Kr1
FjäreLindomeLångås1Sk3/4
FjäreLindomeRanered1Sk1
FjäreLindomeRanntorp1Sk1Carlsgård
FjäreLindomeRanntorp2Sk1Mats Bengtsgård
FjäreLindomeRoggelid1Sk1/3
FjäreLindomeSinntorp1Sk1/2Joensgård
FjäreLindomeSinntorp2Kr1Jöns Gunnarsgård
FjäreLindomeSkräpphollmen2Kr1/4
FjäreLindomeSkräpphollmen2Sk1/4
FjäreLindomeSkår1Sk1
FjäreLindomeSkåregärde1Sk2/3
FjäreLindomeSkäggered1Sk1Per Olofsgård
FjäreLindomeSkäggered2Sk1Anders Eriksgård
FjäreLindomeSkäggered3Sk1Olof Börgesgård
FjäreLindomeStenen1SkBackhus
FjäreLindomeStrekered1S1Olof Jönsgård
FjäreLindomeTommered1Sk1
FjäreLindomeTorkelsbohög1Sk3/4
FjäreLindomeTorvmossared1Sk
FjäreLindomeÅlgårdsbacka1Sk2/3