Landa SCB 138407

  • Pastorat: -1961 Ölmevalla, 1962- Frillesås
  • Härad: Fjäre
  • Fögderi: Kungsbacka
  • Kommun: Kungsbacka
Landa kyrka. Foto: Sven-Arne Svensson 2013.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängd börjar 1751
Födelsebok        1683-19911686-1929
Vigselbok         1688-19911692-1964
Dödbok        1688-19911688-1948
Pågående eller klara
F 1930-1948 klar

Hembygdsböcker
Andersson Oscar, Folket vid Lunnaån. En bok om Landa, 1985. 
Frillesås-Landa hembygdsgille. Så bodde de så levde de – en bok om torp och stugor i Frillesås och Landa. 1995
Frillesås-Landa hembygdsgille.  Landa – förr och nu.

Ort och gårdsnamnsregister för Landa

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Landa i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
FjäreLandaBjörberg1
FjäreLandaBollestorp1Sk1/2Brånagården
FjäreLandaBorekulla1Sk1/2Anders Börgesgård
FjäreLandaBorekulla2Sk1/2Olof Hemmingsgård
FjäreLandaBuerås1Sk1/2Olof Svensgård
FjäreLandaBuerås2Sk1/2Olof Andersgård
FjäreLandaBuerås3Fr1/2Börgesgård
FjäreLandaGärdet1Sk1/4
FjäreLandaLannekulla1Sk1/4
FjäreLandaLannekulla2Sk1/4Joen Olsgård
FjäreLandaLannekulla3Sk1/4Sven Bengtsgård
FjäreLandaLannestock1Fr1/2Stocken
FjäreLandaMaen1Sk1/2
FjäreLandaNortorp1Sk1/2Nils Eriksgård
FjäreLandaNortorp2Sk1/2Hans Tolfsgård
FjäreLandaNortorp3Sk1/2Per Börgesgård
FjäreLandaNortorp4Sk1/2Sven Börgesgård
FjäreLandaNortorp5Sk1/2Börge Bengtsgård
FjäreLandaNortorp6Fr1/2Svensgård
FjäreLandaPåtorp1Sk1Erik Andersgård
FjäreLandaPåtorp2Sk1Torsten Andersgård
FjäreLandaRågelund1Sk1LundenGästgivaregård
FjäreLandaRävsnäs1Sk1/2Maen
FjäreLandaSintorp1Sk1/2Anders Börgesgård
FjäreLandaSintorp2Sk1/2Börge Börgesgård
FjäreLandaSintorp3Sk1/2Hans Knutsgård
FjäreLandaSintorp4Sk1/2Lasse Mårtensgård
FjäreLandaSkålltorp1Kr2/3
FjäreLandaSolryd1Sk1Götarsgård
FjäreLandaSolryd1Fr1Hansgård
FjäreLandaStallebacka1Sk1/6