Köinge SCB 138215

  • Pastorat: -1961 Okome, 1962- Vessige
  • Härad: Faurås
  • Fögderi: Varberg
  • Kommun: Falkenberg
Köinge kyrka. Foto: Sven-Arne-Svensson 2013.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2019
Husförhörslängd börjar 1795
Födelsebok        1688-19911688-1933
Vigselbok         1688-19911688-1931
Dödbok        1688-19911672-1934

Hembygdsböcker
Krönika från Fagereds pastorat Årsbok 1957-1992.

Ort och gårdsnamnsregister för Köinge

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i 3 delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
FauråsKöingeAxtorna1Fr1Anders Larsgård
FauråsKöingeAxtorna2Sk1/2Sven Andersgård
FauråsKöingeAxtorna3Sk1/3Eskil Olofsgård
FauråsKöingeAxtorna4Sk1/3Per Andersgård
FauråsKöingeAxtorna5Fr3/8Eskil Börsgård
FauråsKöingeAxtorna6Sk3/8Hans Olofsgård
FauråsKöingeAxtorna7Sk1/2Lars Larsgård
FauråsKöingeBjörka1Sk1/2Olofsgård
FauråsKöingeDomarp1Sk2/3
FauråsKöingeHakestad1Fr2/3Anders Nilsgård
FauråsKöingeHakestad2Sk1/2Nils Börsgård
FauråsKöingeHakestad3Fr1/2Börje Jönsgård
FauråsKöingeKullastugan1Sk
FauråsKöingeKöinge1Sk5/8Hans Håkansgård
FauråsKöingeKöinge2Sk1/2Sven Nilsgård
FauråsKöingeKöinge3Sk1/2Lars Gregersgård
FauråsKöingeKöinge4Fr1/2Hans Persgård
FauråsKöingeKöinge5Sk7/16Sven Andersgård
FauråsKöingeKöinge6Kr1Nils Persgård
FauråsKöingeKöinge7Fr1Per Bengtsgård
FauråsKöingeLunnagård1Sk5/8
FauråsKöingeLustorp1Sk7/16Lars Bengtsgård
FauråsKöingeLustorp2Sk1/2Per Månsgård
FauråsKöingeLustorp3Sk1/2Anders Torbjörnsgård
FauråsKöingeLustorp4Sk1/2Lars Bengtsgård
FauråsKöingeRanered1Sk1/3
FauråsKöingeSvenstorp1Sk1/2