Köinge SCB 138215

  • Pastorat: -1961 Okome, 1962- Vessige
  • Härad: Faurås
  • Fögderi: Varberg
  • Kommun: Falkenberg
Köinge kyrka. Foto: Sven-Arne-Svensson 2013.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängd börjar 1795
Födelsebok        1688-19911688-1933
Vigselbok         1688-19911688-1931
Dödbok        1688-19911672-1934

Hembygdsböcker
Krönika från Fagereds pastorat Årsbok 1957-1992.

Ort och gårdsnamnsregister för Köinge

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Köinge i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
FauråsKöingeAxtorna1Fr1Anders LarsgårdHinnagård
FauråsKöingeAxtorna2Sk1/2Sven AndersgårdHinnagård
(en av gårdarna)
FauråsKöingeAxtorna3Sk1/3Eskil OlofsgårdEskelsgård
FauråsKöingeAxtorna4Sk1/3Per AndersgårdSkräddaregård
FauråsKöingeAxtorna5Fr3/8Eskil BörsgårdKullen
FauråsKöingeAxtorna6Sk3/8Hans OlofsgårdLunnen
FauråsKöingeAxtorna7Sk1/2Lars LarsgårdStens
FauråsKöingeBjörka1Sk1/2Olofsgård
FauråsKöingeDomarp1Sk2/3
FauråsKöingeHakestad1Fr2/3Anders NilsgårdBostället
FauråsKöingeHakestad2Sk1/2Nils Börsgård
FauråsKöingeHakestad3Fr1/2Börje Jönsgård
FauråsKöingeKullastugan1SkVar ursprungligen ett torp
under Lunnagård
FauråsKöingeKöinge1Sk5/8Hans HåkansgårdYttregård
FauråsKöingeKöinge2Sk1/2Sven NilsgårdGregåsa
FauråsKöingeKöinge3Sk1/2Lars GregersgårdTorsta
FauråsKöingeKöinge4Fr1/2Hans PersgårdSlötagården
(bruksnamnet försvann helt
efter Laga Skifte)
FauråsKöingeKöinge5Sk7/16Sven AndersgårdGästgivaregården
FauråsKöingeKöinge6Kr1Nils PersgårdStommen
FauråsKöingeKöinge7Fr1Per BengtsgårdSmeagård
FauråsKöingeLunnagård1Sk5/8
FauråsKöingeLustorp1Sk7/16Lars BengtsgårdLarsagård
FauråsKöingeLustorp2Sk1/2Per Månsgård
FauråsKöingeLustorp3Sk1/2Anders TorbjörnsgårdDrejaregården
FauråsKöingeLustorp4Sk1/2Lars BengtsgårdSaknas i alla gamla källor
utom jordeböckerna.
Felskrivning där.
FauråsKöingeRanered1Sk1/3
FauråsKöingeSvenstorp1Sk1/2