Knäred SCB 138109

  • Pastorat: -1961 Knäred, 1961- Knäred och Hishult
  • Härad: Höks
  • Fögderi: Laholm
  • Kommun: Laholm
Knäreds kyrka. Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1808
Födelsebok       1688-19911681-1860, 1915-1939
Vigselbok         1688-19911688-1953
Dödbok   1688-1991 1688-1945

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. Kontakta Hallands Släktforskarförening om ni har möjlighet att hjälpa till.

Pågående eller klara avskrifterEj påbörjade avskrifter
Födelsebok 1861-1914
Vigselbok
Dödbok  

Hembygdsböcker
Martinsson, Sven. Knäred i nyare tid. 1977
Wangö, Joel. Knäred i gången tid. 1933
Ejwertz, Axel. Bygd och Bonde – ett bidrag till Knäreds sockens befolkningshistoria. 1958
Södra Hallands hembygdsförening. Bollaltebygget Byggnadsskick och bohagsting i personhistorisk belysning. 1960
Knäreds Forskarring. De små stugornas folk , en torpinventering. 2002
Knäreds Forskarring. Jord och bonde, första delen A-H. Inventering av gårdar. 2011
Knäreds Forskarring. Jord och bonde, andra delen J-K. Inventering av gårdar. 2014

Ort och gårdsnamnsregister för Knäred

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Knäred i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HökKnäredBaggabygget1Sk1Jöns Svensgård
HökKnäredBassalt1Sk3/4Jöns Persgård
HökKnäredBlankered1Sk1/2Knut Jonsgård
HökKnäredBrånalt1Fr1Jöns Hansgård
HökKnäredBrånalt2Fr1Knut Åkesgård
HökKnäredBållalt1Sk1Jon Andersgård
HökKnäredBållalt2Sk1/4Svensgård
HökKnäredBästilt1Fr1/2Åke Knutsgård
HökKnäredBästiltsbygget5FrTorp
HökKnäredBörkered1Sk1/2Svensgård
HökKnäredBörkered2Fr2/3Hansgård
HökKnäredBörkered3Fr2/3Andersgård
HökKnäredBörkered4SkJord
HökKnäredBörkereds gatehus
HökKnäredDjäknebol1Kr1/6
HökKnäredDyrebar1Sk1/2Per Jönsgård
HökKnäredEgernahult1Fr1Jöns Persgård
HökKnäredErlandsbygget2FrTorp
HökKnäredHagabygget1FrTorp. Struket
HökKnäredHult1Fr1/2Lars Ingemarsgård
HökKnäredHusalt1Fr1/2Erlandsgård
HökKnäredJonsnahult1Sk5/4Sven Jonsgård
HökKnäredKnutstorpsbygget1Fr1/4Månsgård
HökKnäredKnäred1Sk1/2Jöns Svensgård
HökKnäredKnäred2Sk1/2Månsgård
HökKnäredKnäred3Sk1/4Eriksgård
HökKnäredKnäred4Fr1/2Bengtsgård
HökKnäredKnäred5Fr1/2Jöns Larsgård
HökKnäredKnäred6KrJord
HökKnäredKnäreds gathus
HökKnäredKyrkhult1Sk1/2Bengt Nilsgård
HökKnäredKyrkhult2Sk1/2Adsgar Nilsgård
HökKnäredKyrkhult3Fr1/4Per Bonnasgård
HökKnäredKyrkogården1KrJord
HökKnäredKyrkogården2KrJord
HökKnäredKåbilt1Sk1Pål Larsgårdg
HökKnäredKåbilt2Fr1Persgård
HökKnäredKåbilt3Fr1Bengt Kroksgård
HökKnäredKåbilt4FrJord
HökKnäredKåbilt5FrJord
HökKnäredKåbilt6FrJord
HökKnäredKåbilt7FrJord
HökKnäredKörsveka1Sk3/4Nils Pålsgård
HökKnäredKörsveka2Sk1Sven Ivarsgård
HökKnäredKörsveka3Sk5/8Sven Jonsgård
HökKnäredKörsveka4Sk1/2Nils Bengtsgård
HökKnäredKörsveka5Fr1/2Jakobsgård
HökKnäredKörsveka6Fr1/2Svensgård
HökKnäredLavered1Sk3/10Per Svensgård
HökKnäredLavered2Sk1/2Ingemar Andersgård
HökKnäredLavered3Fr2/3Pål Ingemarsgård
HökKnäredLavered4Fr1/2Jöns Svensgård
HökKnäredLavered5Fr1/2Pålsgård
HökKnäredLavered6FrJord
HökKnäredLavered7FrJord
HökKnäredLavered8FrJord
HökKnäredLavered9FrJord
HökKnäredLaxhult1Fr1/2Jöns Andersgård
HökKnäredLaxhultsbygget1FrTorp
HökKnäredLekarebygget1FrTorp
HökKnäredLingilt1Fr1Nils Ingemarsgård
HökKnäredLingiltsbygget1FrTorp
HökKnäredMyckilt???Assar Nilsgård
HökKnäredMyllehyltan1Sk1/2Per Pålsgårds
HökKnäredNorrlian1Sk1/2Gunnar Pålsgård
HökKnäredParken1Sk1/2Per Gunnarsgård
HökKnäredPerlarsbygget3FrTorp
HökKnäredPråmhuset1FrJord
HökKnäredPrästgården1Kr3/4
HökKnäredPutsered1Sk1/2Pål Jönsgård
HökKnäredPutsered2Sk3/4Per Nilsgård
HökKnäredPutsered3Sk3/4Nils Jönsgård Grubb
HökKnäredPutsered4Fr1/2Svensgård
HökKnäredPutsered5Fr1/2Ingemar Nilsgård
HökKnäredPuttabygget1FrTorp. Struket
HökKnäredSibbalt1Sk1/2Jakobsgård
HökKnäredSjöared1Sk1/2Lars Bengtsg
HökKnäredSjölandsberg1FrTorp
HökKnäredSkenabygget1Fr1/4Månsgård
HökKnäredSnorrslian1Sk1/2Pål Svensgård
HökKnäredStenlarsbygget4FrTorp
HökKnäredSvenshult1Fr1Svensgård
HökKnäredTomared1Fr1/2Larsgård
HökKnäredTomared2Fr1/2Jeppesgård
HökKnäredTomared3FrJord
HökKnäredTorsakulla1Sk3/8Per Jönsgård
HökKnäredTorsakulla2Sk1/2Gunnarsgård
HökKnäredTrälsilt1Sk1/2Nils Knutsgård
HökKnäredTrälsilt2Sk3/4Bengtsgård
HökKnäredTrälsilt3Sk1/2Eskilsgård
HökKnäredTrälsilt4Fr1/2Nilsgård
HökKnäredTygared1Sk1/4Mats Gunnarsgård
HökKnäredUddared1Kr1Per Ranesgård
HökKnäredVångedal1Sk1/2Sven Gudmundsgård
HökKnäredVästralt1Fr2/3Larsgård
HökKnäredVästralt2Fr2/3Anders Ingemarsgård
HökKnäredÅbackastugan
HökKnäredÅkehansbygget1FrTorp
HökKnäredÄlmilt1Sk1Ivar Gunnarsgård
HökKnäredÄlmtönsgård1Fr1/6
HökKnäredÖn1Fr1/2Sven Hansgård