Karl Gustav / Skedeskamma SCB 138323

  • Län: -1970 Älvsborgs län, 1971- Hallands län
  • Namn: -1828 Skedeskamma, 1828- Karl Gustav
  • Pastorat: -1828 Skedeskamma, 1828- Karl Gustav
  • Härad: Marks
  • Fögderi:
  • Kommun: Varberg
Karl Gustavs kyrka.  Foto Sven-Arne Svensson 2012.
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1798
Födelsebok       1689-19911689-1936
Vigselbok         1689-19911689-1936
Dödbok        1689-19911689-1936

Hembygdsböcker 

Ort och gårdsnamnsregister för Karl Gustav saknas