Jälluntofta SCB 131508

  • Län: -1973 Jönköpings län, 1974- Hallands län
  • Pastorat: Södra Unnaryd
  • Härad: Västbo
  • Fögderi:
  • Kommun: Hylte
Jälluntofta kyrka. Foto: Ingmar Andersson 2013
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1717
Födelsebok       1682-19911682-1683 1689-1937
Vigselbok         1702-19911702-1937
Dödbok        1683-19911683-1937

Hembygdsböcker 
S Unnaryd-Jälluntofta fornminnes och hembygdsförening, S Unnaryd-Jälluntofta Hembygdsförenings årsskrift 1957-1992.

Ort och gårdsnamnsregister för Jälluntofta saknas