Hunnestad SCB 138307

  • Pastorat: -1961 Hunnestad och Gödestad, 1962-2002 Grimeton, Rolfstorp, Hunnestad, Gödestad, Skällinge och Nösslinge, 2002 omvandlades de sex församlingarna till Himledalens församling.
  • Härad: Himle
  • Fögderi: Varberg
  • Kommun: Varberg
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1777
Födelsebok       1618-19911618-1944
Vigselbok         1666-19911666-1970
Dödbok        1686-19911686-1936

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. Kontakta Hallands Släktforskarförening om ni har möjlighet att hjälpa till.

Hembygdsböcker

Ort och gårdsnamnsregister för Hunnestad

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Hunnestad i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HimleHunnestadBlixtorp1Fr5/3Ands Larsgård
HimleHunnestadBlixtorp2Sk1Olof Bengtsg
HimleHunnestadBlixtorp3Fr1Sven Hansgård
HimleHunnestadBlixtorp4Fr1Tore Nilsgård
HimleHunnestadBlixtorp5Fr5/6Sven Börsgård
HimleHunnestadBlixtorp6Fr1Per Olsgård
HimleHunnestadBlixtorp7Fr2/3Olof EskilsgårdBäckagård
HimleHunnestadBlixtorp8Fr1Tore Björnsgård
HimleHunnestadBlixtorp9Fr5/6Jöns Bengtsgård
HimleHunnestadBlixtorp10Fr1Börge Olofsgård
HimleHunnestadBlixtorp11Fr1Anders Helgesgård
HimleHunnestadHunnestad1Fr1Jöns Olofsgård
HimleHunnestadHunnestad2Fr2/3Tore Andersgård
HimleHunnestadHunnestad3Fr1Per Bengtsgård
HimleHunnestadHunnestad4Fr1Jöns Andersgård
HimleHunnestadHunnestad5Fr1Bengt Andersgård
HimleHunnestadHunnestad6Fr2/3Börge Hindriksgård
HimleHunnestadHunnestad7Fr2/3Börge Nilsgård
HimleHunnestadHunnestad8Fr1Håkan Nilsgård
HimleHunnestadHunnestad9Sk1/2Lars Börgesgård
HimleHunnestadHunnestad10Fr11/12Anders Torbjörnsgård
HimleHunnestadHunnestad11Fr1Carl Bengtsgård
HimleHunnestadHunnestad12Kr1Prästgården
HimleHunnestadHunnestad13Torbjörn BengtsgårdKlockaregården
HimleHunnestadHunnestad14Fr5/6Anders Olsgård
HimleHunnestadHunnestad15Fr3/4Per NilsgårdVid Kyrkan
HimleHunnestadHunnestad16Fr3/4Lars Jönsgård
HimleHunnestadHunnestad17Sk5/12Gårdakärr