Holm SCB 138016

  • Pastorat: -1563 Holm, 1563-1961 Halmstad, 1962-1973 Slättåkra, 1974- Sankt Nikolai
  • Härad: Halmstad
  • Fögderi: Halmstad
  • Kommun: Halmstad
Holms kyrka.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1753
Födelsebok       1687-19911687-1727, 1761, 1814-1936
Vigselbok         1687-19911687-1768, 1814-1936
Dödbok        1687-19911687-1727, 1765, 1806-1807, 1814-1936

Rekonstruerade kyrkböcker

Genom dödlistor, bilagor till flytt- och vigsellängder mm har delar av de luckor som finns kunnat rekonstrueras. Dessa poster finns nu i Hallands befolkning med angivna källor.

Hembygdsböcker 
Studiecirkel NBV, Holms socken i forntid och nutid. 1972

Ort och gårdsnamnsregister för Holm

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Holm i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

FörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HolmAlekärrstorp1FTorp
HolmBolunda1F1Olofsgård
HolmBolunda2F1Svensgård
HolmFastarp1F1Per Gunnarsgård
HolmFastarp2F1Nilsgård
HolmFjällalunda1F1Anders Börjesgård
HolmFjällalunda2F1/2Jakob Nilsgård
HolmFjällalunda3F1Anders JeppesgårdJävsgård
HolmFjällalunda4F1BengtsgårdGudmundsgård
HolmHeagård1F1
HolmHolm1K1Prästgård
HolmHolm2F1Sven Knutsgård
HolmHolm3K1/8Klockaregård
HolmHolm4F1/2Bengt Knapsgård
HolmHolm5F1/2Sven Nilsgård
HolmHolm6F1Lars Andersgård
HolmHolm7F1/2Sven Börjesgård
HolmHolm8F1/2Bengt Olsgård
HolmHolm9F1Skatekärr
HolmHolm10F1Hans Nilsgård
HolmHolm11F1/2Ingelsgård
HolmHolm12F1Furugården
HolmHolm13KJord
HolmHolm14KJord
HolmKallendebolet1FTorp
HolmKortabygget1F1/2
HolmKyrkogården1K
HolmKällstorp1F1Anders Larsgård
HolmKällstorp2F1Hans Eskilsgård
HolmKällstorp3F1Säteri
HolmKällstorp4F1/2Gunnarsgård
HolmKällstorp5F1/2Eskil Larsgård
HolmKönarp1F1/2Nils Knutsgård
HolmKönarp2F1Jeppesgård
HolmKönarp3F1Nils Persgård
HolmKönarp4KJord
HolmMosse1F1/2
HolmNannarp1F1HåkansgårdStora N
HolmNannarp2F1Sven BörjesgårdLilla N
HolmRosendal1F1/2Jeppesgård
HolmSlangemöllan1F1
HolmSlangemöllan2KJord