Halmstad SCB 138000

  • Pastorat: -1961 Halmstad Övraby och Holm, sedan uppdelad i St Nikolai och Martin Luther
  • Härad:
  • Fögderi:
  • Kommun: Halmstad
Halmstad St Nikolai kyrka. Foto Christer Engstrand 2012.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängd börjar 1812
Födelsebok        1711-19911711-1936
Vigselbok         1711-19911711-1812, 1820-1937
Dödbok        1711-19911711-1936

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. Kontakta Hallands Släktforskarförening om ni har möjlighet att hjälpa till.

Hembygdsböcker
Föreningen Gamla Halmstad, Föreningen Gamla Halmstads Årsbok. Årsbok 1923-1997.
Aremar Sven, Halmstad . Kors och tvärs i tid och rum, 1991
Nilsson Sven A., Halmstad historia del 1. Den Danska tiden. 1968
Trulsson Lars, Halmstad historia del 2. Tiden 1645-1850. 1968
Nilsson Sven A., Halmstad historia del 3. tiden 1850-1973. 1987
Söderhjelm Inga Brita, Halmstads historia del I – III. Orts och sakregister. 1988

Ort och gårdsnamnsregister för Halmstad saknas