Gödestad SCB 138306

Gödestad församlingssida

  • Pastorat: -1961 Hunnestad, 1962-2002 Grimeton, 2002 omvandlades sex församlingar, varav Gödestad var en, till Himledalens församling.
  • Härad: Himle
  • Fögderi: Varberg
  • Kommun: Varberg
Gödestads kyrka. Foto: Sven-Arne Svensson 2013.
KyrkoböckerOmfattar   
Ingår i Hallands Befolkning 2023
Husförhörslängd börjar 1705
Födelsebok        1688-19911688-1936
Vigselbok         1673-19911673-1966
Dödbok        1676-19911676-1936

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. Kontakta Hallands Släktforskarförening om ni har möjlighet att hjälpa till.

Hembygdsböcker
Gödestads Hembygdsförening. Gödestad hänt och hört därhemmavé, från tiden för laga skifte till våra dagar.  1992

Ort och gårdsnamnsregister för Gödestad

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Gödestad i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HimleGödestadAlgustorp1Sk1/2Björn Hansgård
HimleGödestadAlgustorp2Fr1/2Arvidsgård
HimleGödestadBåtsberg1Fr1Esbjörn Markussgård
HimleGödestadBåtsberg2Fr1Lars Andersgård
HimleGödestadBåtsberg3Fr1Lars Jönsgård
HimleGödestadGödestad1Fr7/8Per Nilsgård
HimleGödestadGödestad2Sk2/3Per Torbjörnsg
HimleGödestadGödestad3Sk1/3Nils Persgård
HimleGödestadGödestad4Fr1/2Lars Jeppesgård
HimleGödestadGödestad5Fr1Jöns Andersgård
HimleGödestadGödestad6Sk1/2Nils Gunnarsgård
HimleGödestadGödestad7Fr1Sven Persgård
HimleGödestadGödestad8Fr2/3Vid BronPölen
HimleGödestadGödestad9Kr1Anders PersgårdStommen
HimleGödestadGödestad10Sk1/2Anders SvensgårdBrogård
HimleGödestadGödestad11Sk3/8
HimleGödestadGödestad12KrGödestadsmarken
HimleGödestadLjungstorp1Fr1Nils Nilsgård
HimleGödestadLjungstorp2Fr1Gunne Nilsgård
HimleGödestadLjungstorp3Fr1Nils Gunnarsgård
HimleGödestadLjungstorp4Fr5/6Gunne Tykesgård
HimleGödestadLångås1Fr1/3Anders AndersgårdGrönkullen
HimleGödestadLångås2Fr5/3Per Nilsgård
HimleGödestadMoberg1
HimleGödestadSpånggård1Sk1/2
HimleGödestadSumpen1FrUtdikning