Getinge SCB 138014

  • Pastorat: Getinge och Rävinge
  • Härad: Halmstad
  • Fögderi: Halmstad
  • Kommun: Halmstad
Getinge kyrka.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängd börjar 1866
Födelsebok        1820-19911820-1934
Vigselbok         1820-19911820-1934
Dödbok        1820-19911793-1819, 1820-1934

Genom dödlistor, bilagor till flytt- och vigsellängder m fl har även en del poster FVD före 1820 kunnat rekonstrueras. Dessa poster finns nu i Hallands befolkning med angivna källor.

Hembygdsböcker
Carling August, Getinge i forntid och nutid. 1927
Eric Hägge. Fröet som gav 1000-falt. Berättelsen om mannen, verket och bygden, en biografi över Olander Larsson. 1954
Getinge Hembygdsförening. Getinge – Rävinge vår hembygd. 1998
Hallands Arkivförbund. Getinge 1904-2004 – de första hundra åren. 2004

Ort och gårdsnamnsregister för Getinge

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Getinge i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HalmstadGetingeBerg1S1/2Lilla
HalmstadGetingeBerg2F1HåkansgårdStora
HalmstadGetingeBlixgård1F1/2
HalmstadGetingeBolet1F1/8
HalmstadGetingeBrogård3F1
HalmstadGetingeEskilstorp1S1/2Svensgård
HalmstadGetingeEskilstorp2F1Bengtsgård
HalmstadGetingeEskilstorp3KJord
HalmstadGetingeFröllinge1F7/3Säteri
HalmstadGetingeGaltaberg1F1/2
HalmstadGetingeGetinge1K1Prästgården
HalmstadGetingeGetinge2F1/2NilsgårdLilla Getinge
HalmstadGetingeGetinge3F1Hans PersgårdSkattagård
HalmstadGetingeGetinge4K1/6Sven SkjöttsgårdDjäknebolet
HalmstadGetingeGetinge5S
HalmstadGetingeHem1F1
HalmstadGetingeHönryd1F1/2
HalmstadGetingeHönryd2FJord
HalmstadGetingeHörsås1S1/3Larsgård
HalmstadGetingeHörsås2F1/2Nilsgård
HalmstadGetingeHörsås3S1SvensgårdNoregård
HalmstadGetingeKållinge1Håkansgård??
HalmstadGetingeKållinge2Jönsgård??
HalmstadGetingeKållinge3Jonsgård??
HalmstadGetingeKållinge4Nilsgård??
HalmstadGetingeKärret
HalmstadGetingeLassared1F1/4
HalmstadGetingeMostorp1F1/2Nils SvensgårdNils Persgd?
HalmstadGetingeMostorp2S1/2Atte Jonsgård
HalmstadGetingeMostorp3F1/2Börjesgård
HalmstadGetingeMostorp4F1/2Persgård
HalmstadGetingeRisarp1F1
HalmstadGetingeSkylegård1F1
HalmstadGetingeStålarp1F1
HalmstadGetingeUppnora1F1Skogsgård
HalmstadGetingeUppnora2F1/4Anders ArvidsgårdBlommegård
HalmstadGetingeUppnora3F1/2Per HansgårdPilagård
HalmstadGetingeUppnora4S1/2Knut Hansgård
HalmstadGetingeUppnora5S1/2Anders JonsgårdBörsingagård
HalmstadGetingeUppnora6F1/2Måns OlsgårdLyckan
HalmstadGetingeUppnora7F1/2Alekärret
HalmstadGetingeUppnora8F1/2Per NilsgårdNygård
HalmstadGetingeUppnora9F1/2Håkan LarsgårdNygård
HalmstadGetingeUppnora10S1Bengt NilsgårdKanegård
HalmstadGetingeUppnora11KJord
HalmstadGetingeVallanäs1F1Övre V
HalmstadGetingeVallanäs2F1/2Knutsgård
HalmstadGetingeVearp1F1/2
HalmstadGetingeVäggarp1F1
HalmstadGetingeÖinge1F1Nils Ivarsgård
HalmstadGetingeÖrbeck1F1/8
HalmstadGetingeÖringe1F1Andersgård
HalmstadGetingeÖringe2FOlofsgård
HalmstadGetingeÖrnakull1F1/2