Femsjö SCB 131506

  • Län: -1888 Jönköpings län med Sännö skate i Kronobergs län, 1888-1973 Jönköpings län, 1974- Hallands län.
  • Pastorat: -1550 Södra Unnaryd, 1550-1579 Femsjö, 1579-1587 Södra Unnaryd, 1587-1918 Femsjö, 1918-1961 Långaryd, 1962- Färgaryd
  • Härad: Västbo
  • Fögderi:
  • Kommun: Hylte
Femsjö kyrka. Foto: Ingmar Andersson 2013.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2019
Husförhörslängd börjar 1717
Födelsebok        1688-19911692-1941
Vigselbok         1688-19911693-1969
Dödbok        1688-19911688-1936

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. Kontakta Hallands Släktforskarförening om ni har möjlighet att hjälpa till.

Hembygdsböcker
Elmblad Alfred, Femsjö, en sockenbeskrivning från sekelskiftet. 1978
Andersson Robert, Femsjö och skolorna i Femsjö, 1988
Schultz K J, Blomqvist Hjördis, Utdrag ur: Femsjö kort sockenbeskrivning. Släktregister över den tidens invånare i Femsjö 1758. 1946

Ort och gårdsnamnsregister för Femsjö saknas.