Falkenberg SCB 138201

  • Pastorat: Falkenberg och Skrea
  • Härad:
  • Fögderi:
  • Kommun: Falkenberg
Falkenbergs kyrka.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
Hertings kyrka, Falkenberg.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
S:t Laurentii kyrka, Falkenberg.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1755
Födelsebok       1689-19911689-1934
Vigselbok         1689-19911689-1949
Dödbok        1689-19911689-1942

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. Kontakta Hallands Släktforskarförening om ni har möjlighet att hjälpa till.

Hembygdsböcker
Klas-Göran Stehn, Dokumentation över personer bosatta på Falkenbergs stadsgårdar
Ljung A., Ur Falkenbergs stads historia 1. 1945
Ljung A., Ur Falkenbergs stads historia 2. 1950
Eric Hägge. Kommunalt sekel – Falkenbergs stadsfullmäktige 1866–1965. 1966
Gunnar Prawitz. Laxfisket vid Falkenberg. 1970
Anna Skantze. Tullbron i Falkenberg – Dess byggnad och historia från 1753 till vår tid. 1971
Mats Bengtsson, Jan Olsheden. Patrik Johnsons Falkenberg. 1972
Henning E Sandberg, Stig Simmingskiöld. En bok om Gamla Stan i Falkenberg. 1974
Anna Skantze. Falkenbergs Pedagogi – Fyra seklers skolhistoria från äldsta tider till 1893. 1982
Sällskapet Kulturfrämjandet. Bidrag till Falkenbergs historia – Jubileumsskrift 1945-1985. 1985
Leif Elgh. Falkenbergs Järnväg – Pytebanan. 1988
Roland Bäckström, Gerhard Gustafsson. Tegelbruk i Falkenberg. 1992
Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförening. Falkenberg staden som hembygd. Bidrag till Falkenbergs historia. Jubileumsskrift 1945–1995. 1995
Bengt-Erik Olsson. Falkenbergs gästgiveri, hotell och krogar. Ett bidraga till Falkenbergs äldre historia. 2007

Namnformer Falkenberg

Uppgifterna om Falkenberg är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala.  Avsnittet om Falkenberg finns på Medlemsportalen.