Askome SCB 138214

  • Pastorat: Vessige
  • Härad: Årstad
  • Fögderi: Halmstad
  • Kommun: Falkenberg
Askome kyrka 2012. Foto: Elisabeth Fagerberg.
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1768 
Födelsebok       1690-19911690-1937
Vigselbok         1691-1991    1691-1936
Dödbok        1690-19911690-1937

Hembygdsböcker 
Ingemar Rosengren.  Folket i Askome socken. 2010
Stenström Nils G., Klockarna i Vessige och Askome socknar under närmare 330 år. 1984
Studiecirkeln: Hemsocknen Askome, Boken om Askome. 1957

Ort och gårdsnamnsregister för Askome

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i 3 delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Askome i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
ÅrstadAskomeAskome1Sk5/8Kungsbacka
ÅrstadAskomeAskome2Sk1/4Mossagård
ÅrstadAskomeAskome3Kr1/4Jeppesgård
ÅrstadAskomeAskome4Sk1/3Nils Persgård
ÅrstadAskomeAskome5Sk2/5BjörnsgårdJutagård
ÅrstadAskomeAskome6Sk2/5Jöns LarsgårdJutagård
ÅrstadAskomeAskome7Sk1/5Ledsgård
ÅrstadAskomeAskome8Fr1/4Olof Andersgård
ÅrstadAskomeAskome9Sk9/20Jönsgård
ÅrstadAskomeAskome10Sk3/8Arvidsgård
ÅrstadAskomeAskome11Fr1/2Dalagård
ÅrstadAskomeAskome12Sk1Yttregård
ÅrstadAskomeBökås1Sk1/2
ÅrstadAskomeFylleklev1Sk3/8
ÅrstadAskomeHansabo1Sk1/8
ÅrstadAskomeHede1Fr1/2Larsgård
ÅrstadAskomeHede2Fr1/2Nilsgård
ÅrstadAskomeKlev1Sk1/2Jöns Gunnesgård
ÅrstadAskomeLågastorp1Sk1/4
ÅrstadAskomeMyckilt1Sk1/2
ÅrstadAskomeRyssgärde1Sk2/5
ÅrstadAskomeSkärvered1Fr1/2
ÅrstadAskomeTenlingabo1Sk1/4
ÅrstadAskomeYngered1Sk1
ÅrstadAskomeÖverås1Sk1/2