Årstad SCB 138205

  • Pastorat: -1961 Årstad och Asige, 1962-1971 Årstad, Asige och Abild, 1972- Slöinge
  • Härad: Årstad
  • Fögderi: Halmstad
  • Kommun: Falkenberg
Årstads kyrka.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängd börjar 1786
Födelsebok        1813-19911813-1944
Vigselbok         1813-19911813-1934
Dödbok        1813-19911813-1938

Genom dödlistor, bilagor till flytt- och vigsellängder m fl har även en del poster FVD före 1813 kunnat rekonstrueras. Dessa poster finns nu i Hallands befolkning med angivna källor.

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. Kontakta Hallands Släktforskarförening om ni har möjlighet att hjälpa till.

Pågående eller klara avskrifterEj påbörjade avskrifter
Födelsebok
Vigselbok
Dödbok

Hembygdsböcker
Årstads Hembygdsförening, Fastighetsförteckning med personalia. över Allbergs by i Årstad socken. 1970
Årstads Hembygdsförening, Årstad förr och nu. 1994

Ort och gårdsnamnsregister för Årstad

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Årstad i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
ÅrstadÅrstadAllberg1Sk1Ryggebo
ÅrstadÅrstadAllberg2Sk4/5Nils Svensgård
ÅrstadÅrstadAllberg3Fr1Arvidsgård
ÅrstadÅrstadAllberg4Sk4/5Nils Jönsgård
ÅrstadÅrstadAllberg5Fr1/2Floagård
ÅrstadÅrstadAllberg6Fr1/2Anders Bengtsgård
ÅrstadÅrstadAllberg7Fr1/2Stensberg
ÅrstadÅrstadAllberg8Fr1/2Lassagård
ÅrstadÅrstadAllberg9Sk1/4Anders Andersgård
ÅrstadÅrstadAllberg10Sk1Börge Nilsgård
ÅrstadÅrstadArvidstorp1Fr1/4
ÅrstadÅrstadBlixtorp1Sk7/20Göransgård
ÅrstadÅrstadBlixtorp1Nils Svensgård
ÅrstadÅrstadBlixtorp2Sk3/4Arvidsgård
ÅrstadÅrstadBlixtorp3Sk1
ÅrstadÅrstadBlixtorp4Sk1/2Hulegård
ÅrstadÅrstadBlixtorp5Fr1/2Per Knutsgård
ÅrstadÅrstadBlixtorp6Fr1/2Baggagården
ÅrstadÅrstadBoken1Fr1/4
ÅrstadÅrstadDalängen1FrKyrkojord
ÅrstadÅrstadEnebacken1FrStruken
ÅrstadÅrstadFjällalunda1Fr3/4Persgård
ÅrstadÅrstadFjällalunda2Fr3/4Knut Jeppesgård
ÅrstadÅrstadFjällalunda3Fr1/2Börge Svensgård
ÅrstadÅrstadFjällalunda4Fr1/2Olofsgård
ÅrstadÅrstadHeberg1Fr1/3Yttregård
ÅrstadÅrstadHeberg2Fr1/2Backen
ÅrstadÅrstadHeberg3Sk5/8Jöns Andersgård
ÅrstadÅrstadHeberg4Sk1/4Anders PersgårdHeagård
ÅrstadÅrstadHeberg5Sk1/4Tyskagård
ÅrstadÅrstadHeberg6Sk4/5Lars Bengtsgård
ÅrstadÅrstadHeberg7Sk1Nils Andersgård
ÅrstadÅrstadHeberg8Sk9/10Nils Mårtensgård
ÅrstadÅrstadHeberg9Sk4/5Mårten Larsgård
ÅrstadÅrstadHeberg10Sk17/20Bengt EskilsgårdHalsgård
ÅrstadÅrstadHeberg11Sk4/5Nils Mattsgård
ÅrstadÅrstadHeberg12Sk5/8Olof Arvidsgård
ÅrstadÅrstadHeberg13Sk2/5Pilady
ÅrstadÅrstadHeberg14Sk2/5Holka
ÅrstadÅrstadHeberg15Sk2/5Nils SkräddaregårdSkräddaregård
ÅrstadÅrstadHeberg16Sk1/4Lars MånsgårdHeagård
ÅrstadÅrstadHeberg17Fr1/2Skompe
ÅrstadÅrstadLunnagård1Fr1/2
ÅrstadÅrstadRisbro1FrStruken
ÅrstadÅrstadRy1Fr1/80
ÅrstadÅrstadRy2Fr1/80
ÅrstadÅrstadSannarp1Fr2Säteri
ÅrstadÅrstadSkompe1FrJord
ÅrstadÅrstadSlätten1Sk1/2
ÅrstadÅrstadStockarna1FrTorp
ÅrstadÅrstadSärestad1Sk1Arvidsgård
ÅrstadÅrstadSärestad2Sk2/5Erik SvensgårdKulegård
ÅrstadÅrstadSärestad3Sk1Sven Mårtensgård
ÅrstadÅrstadSärestad4Sk1/2Per NilsgårdKullagård
ÅrstadÅrstadÅbacken1FrStruken
ÅrstadÅrstadÅrstad1Fr1/2Kullagård
ÅrstadÅrstadÅrstad2Fr1/2Kriken
ÅrstadÅrstadÅrstad3Fr1/2Gärdsgården
ÅrstadÅrstadÅrstad4Fr1/4Jutagård
ÅrstadÅrstadÅrstad5Fr1/4Smedsgård
ÅrstadÅrstadÅrstad6Fr1/4Trädgård
ÅrstadÅrstadÅrstad7Fr1/4Börgesgård
ÅrstadÅrstadÅrstad8Fr1/4Tröskaregård
ÅrstadÅrstadÅrstad9Fr1/4Kerstinsgård
ÅrstadÅrstadÅrstad10Fr1/4Eskilsgård
ÅrstadÅrstadÅrstad11Kr1Prästgård
ÅrstadÅrstadÅrstad12Kr1/8Klockarebol
ÅrstadÅrstadÅrstad13Fr1Skutgården