Älvsered SCB 138224

  • Län: -1970 Älvsborgs län, 1971- Hallands län
  • Pastorat: -1970 Mjöbäck, 1971- Fagered
  • Härad: Kinds
  • Fögderi:
  • Kommun: Falkenberg
Älvsereds kyrka. Foto: Sven-Arne-Svensson 2013.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängd börjar 1818
Födelsebok        1712-19911712-1940
Vigselbok         1712-19911714-1895, 1933-1940
Dödbok        1712-19911712-1940
Vigselbok1895-1932
klar

Älvsered vigda 1845-1861 ingår i Mjöbäck GII:1
Älvsered vigda 1861-1895 ingår i Mjöbäck EI:1
Älvsered vigda 1895-1932 ingår i Mjöbäck EI:2
Älvsered döda 1861-1895 ingår i Mjöbäck FI:1
Älvsered döda 1895-1916 ingår i Mjöbäck FI:2
Älvsered döda 1916-1940 ingår i Mjöbäck FI:3
Guno Haskå.  Släkten Stenström från Halland. 1996

Hembygdsböcker
Boken om Mjöbäck, Älvsered och Holsjunga, 1961.

Ort och gårdsnamnsregister för Älvsered saknas