Abild SCB 138203

  • Pastorat: -1961 Abild, 1962-1971 Årstad, 1972- Slöinge
  • Härad: Årstad
  • Fögderi: Halmstad
  • Kommun: Falkenberg
Abilds kyrka.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1777 
Födelsebok       1716-19911716-1938
Vigselbok         1716-1991    1716-1938
Dödbok        1717-19911717-1941

Hembygdsböcker
Abilds Hembygdsförening. Abildsboken. Människor och miljöer i en halländsk socken. 2006
Jörgensen Margit, Gårdsforskning om Örsedal Abild SN. 1986

KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2017
Husförhörslängd börjar 1777   Födelsebok        1716-1991 1716-1938 Vigselbok          1716-1991     1716-1938 Dödbok         1717-1991 1717-1941

Hembygdsböcker
Abilds Hembygdsförening.  Abildsboken. Människor och miljöer i en halländsk socken. 2006
Jörgensen Margit, Gårdsforskning om Örsedal Abild SN. 1986

Ort och gårdsnamnsregister för Abild

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Abild i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645 BruksnamnAnm.
ÅrstadAbildAssarp1Fr1/2    
ÅrstadAbildBacken1Fr1/6    
ÅrstadAbildBjörkbacken1Fr    Struket
ÅrstadAbildBorgared1Kr3/4    
ÅrstadAbildBrogård1Fr3/8    
ÅrstadAbildBrädden1Fr    Torp
ÅrstadAbildBörsered1Sk3/8    
ÅrstadAbildBökekullen1Fr    Struket
ÅrstadAbildBössegård1Fr3/4    
ÅrstadAbildDönjett1Fr1/4    
ÅrstadAbildEften1Sk1/4    
ÅrstadAbildEfshult1Sk1/4    
ÅrstadAbildFrogård1Fr5/8    
ÅrstadAbildGlimmingen1Fr    Torp
ÅrstadAbildGrinnared1Fr1/2Bengtsgård   
ÅrstadAbildGrinnared2Fr1/2Larsgård   
ÅrstadAbildHallagård1Fr1/4    
ÅrstadAbildHallstorp1Fr1  Stora Hallstorp 
ÅrstadAbildHallstorp2Fr1/2  Lilla Hallstorp 
ÅrstadAbildHeden1Fr1/6Gunnesgård   
ÅrstadAbildHeden2Fr1/3Arvidsgård   
ÅrstadAbildHjuleberg1Fr1  Säteri 
ÅrstadAbildHolmia1Fr1/2  Lilla Holmia 
ÅrstadAbildHolmia2Fr5/8  Stora Holmia 
ÅrstadAbildHultet1Fr    Struket
ÅrstadAbildHumselynga1Kr1    
ÅrstadAbildHögelid1Fr1/4    
ÅrstadAbildKråkegård1Fr3/8    
ÅrstadAbildKrämarebol1Fr1/6    
ÅrstadAbildKullen1Fr    Torp
ÅrstadAbildKärret1Fr    Struket
ÅrstadAbildKärsås1Fr1/4    
ÅrstadAbildLi1Fr1/2    
ÅrstadAbildLunnarna1Fr1/3    
ÅrstadAbildLyngen1Fr3/8    
ÅrstadAbildMosilt1Fr1/2    
ÅrstadAbildMosilt2Fr1  Yttra 
ÅrstadAbildMossagård1Fr3/8    
ÅrstadAbildMöllan1Fr1/4    
ÅrstadAbildNygranna1Fr1/4    
ÅrstadAbildPerstorp1Fr1    
ÅrstadAbildPilagård1Fr3/8    
ÅrstadAbildPrästgården1Kr1  Ingelstorp 
ÅrstadAbildPugabol1Sk3/8    
ÅrstadAbildRy1Fr19/80Eriksgård   
ÅrstadAbildRy2Fr19/80Hansgård   
ÅrstadAbildSjöred1Sk1    
ÅrstadAbildSjöstugan1Fr    Struket
ÅrstadAbildSkåret1Fr    Struket
ÅrstadAbildSolakull Fr1/2   Torp
ÅrstadAbildStenarna1Fr    Torp
ÅrstadAbildStålered1Fr1/4    
ÅrstadAbildSundet1Fr3/8    
ÅrstadAbildTorberg1Fr1/3    
ÅrstadAbildTånga1Fr1/4    
ÅrstadAbildUgglebo1Fr    Struket
ÅrstadAbildVenås1Fr1/3    
ÅrstadAbildÅrnared1Kr1/4Sven Olsgård Lilla Årnared 
ÅrstadAbildÅrnared2Kr1/2  Stora Årnared 
ÅrstadAbildÄlmeryd1Sk1/2    
ÅrstadAbildÄlmås1Fr1    
ÅrstadAbildÖrbäck1Fr    Struket
ÅrstadAbildÖrsedal1Fr3/4    
ÅrstadAbildÖrsås1Sk1