Ju mer vi är tillsammans…

”Ju mer vi är tillsammans,
tillsammans, tillsammans,
ju mer vi är tillsammans
ju gladare vi blir.
För mina vänner är dina vänner
och dina vänner är mina vänner.
Ju mer vi är tillsammans,
ju gladare vi blir.”

Den gamla visan lanserades av revycharmören Ernst Rolf på 1920-talet men den hade passat lika bra under Hallands Släktforskarförenings jubileumsmässa i Halmstad Arena. Någon allsång blev det visserligen inte, men glada och positiva miner såg vi även under mässans andra dag. Nu pustar vi ut och sätter punkt för föreningens 40-årsjubileum. Samtidigt sänder vi ett stort tack till alla har deltagit i vårt firande under året. Ingen nämnd och ingen glömd.
Slutligen bjuder vi på ytterligare ett bildcollage och en liten film med våra föreläsare.
Elisabeth Fagerberg

Föredragshållarna under jubileumsmässan 1-2 oktober 2022 (ca 1,5 minut)