Årsmötet genomfört

Till allas glädje kunde Hallands Släktforskarförenings årsmöte genomföras fysiskt i år. Ett 40-tal medlemmar hade – trots det vackra vårvädret – slutit upp i Träslövs församlingshem.
I vanlig ordning höll Ulf Josefsson i klubban i egenskap av rollen som mötesordförande, med Lena Burman vid sin sida som mötessekreterare.
Årsmötet utsåg Sven-Arne Svensson till hedersmedlem. Sven-Arne har varit mycket aktiv i föreningen, tidigare i styrelsen och numera som mycket uppskattad skribent i vår medlemstidning Hallandsfarares Information.
Tre av föreningens styrelseledamöter hade valt att avgå: Ulf Josefsson, Lars-Gunnar Svensson och Margot Westerlund. Dessa avtackades av ordförande Majléne Westerlund Panke. In i styrelsen valdes Bengt Streijffert som ordinarie samt Ulla Thorstensson och Leif Enered som suppleanter.
Även valberedningen hade valt att avgå: Inge och Margareta Svensson samt Håkan Westerlund och även dessa avtackades av ordföranden med blommor.
Varbergsgruppen hade dukat upp ett mycket välförsett fikabord – till allas förtjusning.
Den tidigare aviserade föreläsaren Anders Lindberg hade tyvärr lämnat återbud på grund av sjukdom och med kort varsel ersattes han av Anders Bergenek, som föreläste engagerat om svenska kommuners historia. Ett mycket intressant ämne för oss släktforskare.
Årsmötet var också starten för Hallands Släktforskarförenings 40-årsfirande. Här kan du läsa hela jubileumsprogrammet.
Här följer en bildkavalkad från årsmötet.
Text och bild: Elisabeth Fagerberg