Bruksnamn

I vår nya Facebookgrupp – Halländska SläktFrågor HSF – har vi från Mats Winbro fått kompletterande bruksnamn i församlingarna Köinge, Okome och Svartrå. Stort tack för detta! Hemsidan är nu uppdaterad.