Uppstartsmöte i Falkenberg

Hallands Släktforskarförening lever upp till sitt namn med aktiviteter över hela länet. Efter årsskiftet kommer en nybildad grupp att starta upp släktforskaraktiviteter i Falkenberg.

Här är en bild från uppstartsmötet den 11 december. Från vänster Mona Blom, Charlotte Lindgren, Majléne Westerlund Panke ordförande Hallands Släktforskarförening, Bengt Nevbäck, Sven Ruhdensjö och Håkan Petersson. Foto: Lars-Gunnar Svensson. Majléne och Lars-Gunnar ingår inte i Falkenbergsgruppen.