Ny träffpunkt i Kungsbacka

Hallands släktforskarförening har alltid haft goda kontakter med många av länets hembygdsföreningar. Som ni säkert sett är detta samarbete på väg att ytterligare utökas och formaliseras via Halländska hembygdsrådet.
Som ett första steg i detta samarbete har vår förening träffat ett avtal med Nordhallands hembygdsförening om att få disponera en lokal inom Nordhallands Hembygdsmuseum.
Verksamheten är i ett första skede tänkt att omfatta släktforskarhjälp vid ett tillfälle i veckan. HSF:s datorer med innehåll kommer att finnas tillgängliga. Detta sker som ett komplement till övrig verksamhet som bedrivs i Kungsbacka och som stöds av HSF.
Start sker i början av det nya året. Vi återkommer med dag och tid när detta är fastställt.

På bilden ses Berit Hall och Åke Eliasson (i mitten), Nordhallands Hembygdsförening, som flankeras av Jan-Olof Arnäs till vänster och Lena Burman till höger, Hallands släktforskarförening.