Loppisböcker

Föreningen får emellanåt motta en hel del böcker som gåvor, vilket vi är mycket tacksamma för. En del av de böckerna finns redan i vårt omfattande bibliotek och dessa dubbletter säljer vi som loppisböcker. Här är en förteckning över de befintliga böckerna. Loppisböcker: